Vinnare 2017

Vid utlottning av premier till dem som ställt upp på bevakningen 2017 utföll nedanstående med vinst. Vinsterna utdelas vid vårt höstmöte 171129 (se kallelse på annan plats). Vinnarna behöver inte komma personligen, ombud går bra. Ej avhämtade vinster tillfaller BKH.
Välkomna!/Styrelsen

Nr Bryggpl Namn
1 ÖP44 Forsberg, Lars
2 B76 Ej medlem
3 K30 Holmgren, Tommie
4 B20 Bjarnesund, Ralph
5 H70 Mäki, Timo
6 M16 Ej medlem
7 R59 Ej medlem
8 A105 Hellman, Anders
9 P1 Persson, Torbjörn
10 L71 Hansson, Lennart
11 B123 Södervall, Per-Olov
12 H77 Sjögren, Viking
13 S14 Hermansson, Lennart
14 E89 Bewert, Ragnar
15 S17 Andersson, Eddie
16 A20 Olsson, Mats Göran
17 O143 Kjellandsson, Annika
18 J53 Jönsson, Thomas
19 F62 Svärd, Ralf
20 C81 Ringholm, Jens
21 S49 Ahlin, Anders
22 A5 Almqvist, Sune
23 G110 Persson, Bo
24 G45 Johansson, Per
25 P67 Hörnberg, Bertil
26 M4 Danielsen, Uno
27 N43 Telning, Claes
28 D41 Gembäck, Thomas
29 F48 Ej medlem
30 U2 Karlsson, Bertil

HÖSTMÖTE 2017

Alla båtplatsinnehavare i Björlanda Kile inbjudes härmed till höstmöte onsdagen den 29 november 2017. Lokal: Toleredsskolan, Vinlandsgatan. Mötet börjar kl 18.30, men vi kommer att ha insläpp redan kl 17.30, då kaffe med dopp serveras.

Sjöräddningssällskapets förre VD Rolf Westerström kommer och berättar om SSRS och dess verksamhet.

På dagordningen bl.a. stadgeändringsförslag1, ekonomi, bevakningen och övriga ärenden. Vi kommer även i år att lotta ut 20 st presentkort á 500 kr bland dem som ställt upp på bevakningen, förutom de premier vi förväntas få från firmorna i hamnen. Härutöver kommer närvaropremier att utlottas. Blir Du en av årets vinnare?
Vi kommer också att sälja mässbiljetter till medlemspris, 100 kr


Välkomna!
Styrelsen/Bernt Nilsson

1) Innebärande att motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ett möte för att kunna behandlas av styrelsen.