HÖSTMÖTE 2017

Alla båtplatsinnehavare i Björlanda Kile inbjudes härmed till höstmöte onsdagen den 29 november 2017. Lokal: Toleredsskolan, Vinlandsgatan. Mötet börjar kl 18.30, men vi kommer att ha insläpp redan kl 17.30, då kaffe med dopp serveras.

Sjöräddningssällskapets förre VD Rolf Westerström kommer och berättar om SSRS och dess verksamhet.

På dagordningen bl.a. stadgeändringsförslag1, ekonomi, bevakningen och övriga ärenden. Vi kommer även i år att lotta ut 20 st presentkort á 500 kr bland dem som ställt upp på bevakningen, förutom de premier vi förväntas få från firmorna i hamnen. Härutöver kommer närvaropremier att utlottas. Blir Du en av årets vinnare?
Vi kommer också att sälja mässbiljetter till medlemspris, 100 kr


Välkomna!
Styrelsen/Bernt Nilsson

1) Innebärande att motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ett möte för att kunna behandlas av styrelsen.