Tack alla som deltog på Höstmötet för BKH

Styrelsen tackar alla som kom och deltog, 5 vinnare har en bevakningspremie att hämta ut* 15 vakter fick med sig presentkort hem och ytterligare 5 vann närvaropremie.

Vi sålde mässbiljetter och tog upp medlemskap för 2019 samt vimplar, önskar man köpa en/flera mässbiljetter (á 100kr) så kontakta oss via mail.

Bernt fick ett mycket varmt avtackande och valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som vill engagera sig i föreningen. Bosses Hembageri stod för fikat och det var som alltid uppskattat. På återseende 21/3 2019 på årsmötet eller i hamnen. BKH önskar alla en riktigt trevlig höst.

Höstmöte för båtägare i Björlanda Kile

Inbjudan till höstmöte BKH 2018

Varmt välkomna till Toleredsskolan onsdagen den 28e november för årets Höstmöte, dörrarna öppnas 18:00 och mötet startar vid 18:30

Vi inleder kvällen med att avtacka Bernt Nilsson för sin insats i BKH som i 36 år aktivt jobbat för BKH varav 18 år som ordförande. En utmanande tid med tvära kast i hamnen och en ägare som inte alltid haft förståelse för båtliv eller kundperspektiv.

Kvällen fortsätter med meddelanden från styrelsen förslag till medlemsavgift 2020 och vi kommer dela ut bevakningspremie till 20 stycken av årets vakter som vi kunnat identifiera från bevakningsliggaren. Närvaropremie utlottas också i slutet av kvällen. BKH bjuder på fika. Hela kvällens agenda kan ni hitta här

På mötet kommer det finnas möjlighet att köpa mässbiljetter för 100 kronor och lösa medlemskap för 2019 (100 Kronor) även vimplar för en summa av 89 kronor finns på plats. Jämna pengar eller swish fungerar för detta ändamål.

Välkomna Mvh Styrelsen BKH

Ordförandemöte med Grefab

6/11 mötte ordföranden i Grefabs hamnar styrelsen för ett budgetsamtal för 2019 och framåt.här följer en kortare version, medlemmar kan logga in och läsa hela materialet här 

Efter att ha krånglat sig in till Grefabs kontor i stan och insett att detta måste vara Göteborgs stads sämst handikappanpassade kontor så hälsar Karin Fredell, Anders Söderberg och Ann-Christine Alkner-Dahl oss välkomna.

Vi går igenom de E-tjänster som Grefab nu har när de migrerat över till Göteborgs stads hemsida. Man erkänner att den kan vara svår att hitta ibland, men om man googlar på Grefab och det område man letar efter så ska Google hitta rätt i alla fall.

I investerings och underhållsplanen för 2019 presenterar man ett antal områden som behöver ses över. 5 miljoner ska läggas på underhåll, felanmälningar och reparationer av befintliga anläggningar.

10 miljoner om året satsas på framförallt El, vatten/dagvatten, belysning, asfalt och trailerplatser.

Sopor är en återkommande fråga som berör många båtägare och ett antal kreativa lösningar finns att tillgå, bland annat har Hovås en detektor som tänder en lampa varje gång någon rör sig i närheten av containern. Detta har haft effekten att de ljusskygga skräpslängarna lyst med sin frånvaro.

Arrendehöjningen pågår till 2022 sedan är tanken att den ska vara ikapp med dagens arrenden som fastighetskontoret tar ut i våra hamnar.

Mvh Anders Torwald Ordf BKH

Statistik för V43-44

Nationell statistik
Vecka 43-44
• 112 Ärenden
• 119 anmälda brott
• 2 misstänkta
• 58 båtmotorstölder
• 38 Stöld ur båtar
• 23 båtstölder

således finns det skäl till att titta till sin båt nu och framöver, ta era vintergrannars uppgfter så är man flera som hjälps åt att hålla koll.

Senaste rapporten i Björlanda står fladen store för när de blev av med sin 150hk Mercury som satt på deras mindre båt Pink Baby. Tur i oturen verkar det inte blivit åverkan på båten men det är en klen tröst när stölden är ett faktum.

 

Mvh Styrelsen BKH

Passa på att bli av med gamla nödraketer

Idag startar Polisens kampanj för att ta hand om explosiva varor. En amnesti för dessa varor pågår från idag 15/10-18 till 11/1-19 där man ringer 11414 och kan få dessa ämnen upphämtade på ett säkert sätt. En mycket uppskattad kampanj för alla med nödraketer som är utgågna. svårigheten att på ett säkert sätt göra sig av med dessa annars är allt annat än enkelt.

Läs mer här: https://polisen.se/amnesti

 

Stora kalven lyser igen

Fyren på Stora Kalven har inte fungerat under en tid.

Lördagen den 4/10-2018 företogs en serviceresa ut till fyren genom att medlemmar från FMSK samt  BKSS påtog sig denna arbetsuppgift och dessutom med lån av båt från BKSS som gjorde detta möjligt.

Efter en del jobb lyckades man öppna skåpet. Batteriet som fanns var helt slut och byttes till ett nytt som hade medtagits.Lampan till fyren var trasig och byttes (ny fanns i skåpet), fungerade direkt efter bytet !

Vad händer nu?

* Reservlampor (2 st) skall anskaffas omgående. Förslag att en lampa placeras i fyrens skåp och en lampa skall finnas i BKH:s vaktstuga.

* Vid test kunde konstateras att solcellen fungerade !

* Avslutningsvis testades att fyren fungerade !

* Ett förslag är att nyckel till fyren finns placerad i BKH:s vaktstuga och att det även finns nyckel hos respektive klubb (BKSS+FSMK+BBS).

* Man konstaterade dessutom att det finns ytterligare underhållsarbeten att utföra på fyren såsom målning av fyren, byte av batteripolskor, reparera fågelskydd som är förstört etc., detta besök kan dock vänta till lämplig tid under kommande vår.

* uppdatering till Sjöfartsverket ska skickas genom BKH.

Ett stort tack till frivilliga för deras insats gällande service av fyren och även ett tack till BKSS för lån av båt.

Björlanda Kile 2018-10-05

Var försiktiga

Vi har redan haft några frostnätter och bryggorna blir halare. Var försiktiga, måste man ut på bryggan själv så använd flytväst, vi vill inte ha några tillbud framöver och önskar alla en fin höst.

 

Mvh Styrelsen BKH