En händelserik fredag

Fredagen började med att vi blev kontaktade om en båt som höll på att sjunka. Flera observanta båtägare i BjK hade noterat en båt som låg väldigt djupt i vattnet. Räddningstjänsten och hamnpersonalen kontaktades. Hamnpersonalens engagemang upplevdes dock väldigt svalt och man gick vidare genom att kontakta BKH. Flertalet hade sedan noterat såväl brandbil som räddningstjänst som anlänt till platsen för att assistera. Vi tvekar inte en sekund att berömma dessa hjältar som gör ett enastående arbete dagligen.

Tack vare våra listor kunde vi identifiera båtägaren som ännu inte var medlem varken på coboats eller i BKH men i en nödsituation som denna kan vi inte vara småsinta utan ringde upp personen som var totalt ovetandes om vad som hände i hamnen.

Senare samma kväll fick vi ytterligare information om båtar som låg och slog i bryggorna en båt  verkar inte existera enligt Grefab men ligger där likväl.. Den andra kunde vi kontakta och ägaren skulle omedelbart åka ner och kolla sina förtöjningar. 

Vi tackar alla engagerade båtägare som hjälper varandra och kontaktar oss för att vi ska kunna assistera i de fall vi kan. Bevakningen drar igång 1/5 och då kommer ny matrikel att finnas på plats i vaktstugan, allt för att man ska kunna kontakta berörd person. Här har vi dock endast rätt att ha med medlemmar i BKH. Icke medlemmar tvingas få informationen via Grefabs personal i hamnen eller Grefabs Kundtjänst.

Mvh Styrelsen BKH

BjK 2014

Vi behöver er hjälp!

Under 2017 hade vi tänkt att vi skulle skapa ett historiskt dokument om Björlanda Kile Hamnförening. Vi i styrelsen behöver således er hjälp att med foton, anekdoter och fakta för att få till ett inkluderande sådant.

Maila oss på bjorlandakilehamnforening@gmail.com och delge oss era uppgifter, erfarenheter och bilder. Det går även bra att lämna oss information/bilder i styrelsens brevinkast ute i BKH´s gula vaktstuga i Björlanda Kile.

Vill ni ha ert namn med i samband med bilder så uppger ni detta specifikt.

Påmastningsutbildning 2012

Påmastningsutbildning 2012

Resultatet kommer att publiceras här på vår hemsida.

Mvh Styrelsen BKH

 

 

Tillsyn även vintertid

Hej

Hoppas de flesta haft en trevlig jul och nyår,

Tyvärr har vi fått regelbundna rapporter om inbrott i Björlanda Kile, från strax innan Jul tills nu, har minst 8 båtar haft påhälsning.

Vi har varit i kontakt med Grefab redan i ett tidigt skede för att få stängt grinden i kurvan då det varit mellan denna och ner mot mastkranarna de flesta rapporterna inkommit. I måndags stängdes grinden. Christer vår lokalpolis och båtsamverkan kontakt har också bekräftat att det inkommit 8 st anmälningar med ett varierat värde i stulet gods, högst stöldvärde har varit 11000:-.

Då flera av båtarna redan hade tömts på värdesaker, kvar blir man med brytskador på båt och luckor samt problemen att ersätta det som stulits.

Vi vill gärna få till oss information om tillgrepp då vi snabbt kan gå ut med händelsen i bland annat Coboats så att så många som möjligt blir varse och kan se om sin båt.

Grefab tillhandahåller ingen information till oss som hamnförening om vem som äger vilken båt eller vart den ligger vintertid, vilket gör att vi står handfallna när det gäller att kontakta er oavsett om ni är medlemmar eller ej. Enda sättet är att gå via personalen i hamnen vilket vi hittills gjort. Hoppas ni fått samtal från dem!

Vi önskar er en god fortsättning och hoppas vi ses i hamnen! Mvh Styrelsen BKH