Bevakning

Välkommen till 2019 års bevakning

Bevakningslistan hittar ni här

1 MAJ STARTAR ÅRETS BEVAKNING!

Varje båtplatsinnehavare förväntas ställa upp på bevakningen EN natt per år.                                     2019 inleder bryggorna K+TTörnlistan kan ses här ovan i länken och på vaktstugans anslagstavla senast första april.

* Kan Du inte gå tilldelad natt, kommer du den dag som passar dig under bevakingssäsongen. Ingen byte av tid eller ersättare behövs ordnas, kom den dag du kan kl 21:00 .

* Bevakningstiden är kl 2106.  Samling i vaktstugan.  En bevakningsansvarig öppnar vaktstugan och instruerar vaktstyrkan. 

* Bevakningen pågår fr.o.m. 1:a maj till och med sista oktober.

* Påminn Dina bryggrannar om bevakningen. De är kallade att vakta tillsammans med Dig, om de skolkar, så lassar de över jobbet på Dig!

Enligt mötesbeslut debiteras skolkarna en frivillig bevakningsavgift om 500 kr.(nytt från och med 2017)

I frysen finns djupfrysta bullar till vaktstyrkan. varje bevaknignsansvarige tar fram dessa vid skiftets början.  
Några tips inför vaktpasset:

Klä Dig varmt och utrusta Dig med gott humör. En bra ficklampa kan vara bra att ha med sig, de vi tidigare köpt in har haft för vana att utveckla fötter relativt omgående efter inköp.

Har Du mobiltelefon så tag med den, eftersom den möjliggör att larma snabbt samt underlättar kommunikationen inom vaktstyrkan. Vid pågående brott ring alltid 112. bättre att iaktta från ett avstånd än hamna i konfrontation. Upptäckta skador noteras och förmedlas till styrelsen eller direkt på Coboats.

Infarterna är övervakade men kontrollera så grindarna går igen vid 22:00

Grefab har nu ett jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam. Blir det något fel på grindarna ring 031- 80 24 80. Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen

Bor Du långt från BjK kan det vara smart att förlägga vaktdagen till semesterns början eller slut, för att spara in på antalet resor. Barnen brukar gilla att övernatta i båten så även om minst en person per plats kallas så finns det ingen övre gräns för antal frivilliga, alla är välkomna. 

Erfarenheten visar, att ljusskygga problempersoner vistas i hamnen, varför det är viktigt, att vi alla tar vårt ansvar och ställer upp för en säkrare och trivsammare hamn. När Du gått Din vakt får du en dekal att fästa på din båt eller båtplats, som visar att Du fullgjort årets bevakning. 

Har du drabbats? Viktigt då att anmäla detta till 1) Polisen, 2) Grefab och 3) BKH. Gör anmälan även om inget stulits eller om det stulna endast har ringa värde. Anmälningarna blir statistik och visar omfattningen av inbrotten och ger en viss chans att stöldgods kan återbördas till sin rätta ägare. Finns ingen rättmätig ägare till påträffat stöldgods lämnar polisen tillbaka det till tjuven!

Varje höst lottar BKH ut ett antal bevakningspremier – blir Du en av årets vinnare? De som fullgjort sin bevakning får också möjlighet att vid ett engångstillfälle handla för rabatterat pris hos utvalda samarbetspartners i BjK 

Mvh Styrelsen BKH

INSTRUKTION FÖR VAKTSTYRKAN

Bevakningstid: kl 21 – 06

UPPGIFTER:

 • Skriv in dig i bevakningsliggaren texta tydligt, glöm ej bryggplats
 • ”Daglig tillsyn”: kolla förtöjningar/fendrar, verkar allt normalt?
 • Om möjligt avvärja skador och stöldförsök.
 • Notera registrerings nr på bilar som verkar misstänkta
 • Larma brandkår resp. polis vid brand eller stöldförsök (tel. 112). OBS! Vi skall inte konfronteras med några bovar, det är polisens uppgift, vi skall bara observera och larma.
 • Förebygga stöldförsök genom att tydligt visa att hamnen är bevakad; använd BKH:s vaktvästar!
 • Placera ut påminnelser till dem som skall gå vakt om 14 dagar. Lapparna placeras på lämpligt sätt på respektive båt eller bryggplats/tampar.
 • Har åtgärd vidtagits på någon båt, rapportera detta i bevakningsliggaren och placera en åtgärdsdekal på eller i anslutning til den båt som krävt åtgärd.
 • Notera gärna rolig händelse eller annat som hänt i liggaren under kvällen.

LJUS:

 • Låt ljuset vara tänt i vaktstugan under vaktpasset.
 • ta gärna med en bra ficklampa våra har fått fötter allt för många gånger.

EFTER AVSLUTAT VAKTPASS:

 • Signera på stora vaktlistan, Skriv i det datum du gått
 • Släck och stäng. Dörren låses automatiskt.

TACK FÖR GOD VAKT!

19-01-15/Torwald

2 svar på ”Bevakning

 1. Det stämmer ni kommer den kväll som passar er, huvudsaken är att så många som möjigt kommer för att minimera oönskade händelser i hamnen.
  Mvh Anders

 2. Hej,
  Ni kommer den tid som passar er ni behöver inte stryka någon tid eller meddela ansvarig för vaktstarten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *