Passa på att bli av med gamla nödraketer

Idag startar Polisens kampanj för att ta hand om explosiva varor. En amnesti för dessa varor pågår från idag 15/10-18 till 11/1-19 där man ringer 11414 och kan få dessa ämnen upphämtade på ett säkert sätt. En mycket uppskattad kampanj för alla med nödraketer som är utgågna. svårigheten att på ett säkert sätt göra sig av med dessa annars är allt annat än enkelt.

Läs mer här: https://polisen.se/amnesti

 

Stora kalven lyser igen

Fyren på Stora Kalven har inte fungerat under en tid.

Lördagen den 4/10-2018 företogs en serviceresa ut till fyren genom att medlemmar från FMSK samt  BKSS påtog sig denna arbetsuppgift och dessutom med lån av båt från BKSS som gjorde detta möjligt.

Efter en del jobb lyckades man öppna skåpet. Batteriet som fanns var helt slut och byttes till ett nytt som hade medtagits.Lampan till fyren var trasig och byttes (ny fanns i skåpet), fungerade direkt efter bytet !

Vad händer nu?

* Reservlampor (2 st) skall anskaffas omgående. Förslag att en lampa placeras i fyrens skåp och en lampa skall finnas i BKH:s vaktstuga.

* Vid test kunde konstateras att solcellen fungerade !

* Avslutningsvis testades att fyren fungerade !

* Ett förslag är att nyckel till fyren finns placerad i BKH:s vaktstuga och att det även finns nyckel hos respektive klubb (BKSS+FSMK+BBS).

* Man konstaterade dessutom att det finns ytterligare underhållsarbeten att utföra på fyren såsom målning av fyren, byte av batteripolskor, reparera fågelskydd som är förstört etc., detta besök kan dock vänta till lämplig tid under kommande vår.

* uppdatering till Sjöfartsverket ska skickas genom BKH.

Ett stort tack till frivilliga för deras insats gällande service av fyren och även ett tack till BKSS för lån av båt.

Björlanda Kile 2018-10-05

Var försiktiga

Vi har redan haft några frostnätter och bryggorna blir halare. Var försiktiga, måste man ut på bryggan själv så använd flytväst, vi vill inte ha några tillbud framöver och önskar alla en fin höst.

 

Mvh Styrelsen BKH

Trafikverket informerar

Farleden Göta Älv hålls stängd 22-29 september

Den 22-29 september 2018 planerar projekt Marieholmsförbindelsen att sänka sitt tredje tunnelelement i Göta älv. Det innebär att farleden kommer att vara avstängd vid Marieholmsbron (se bild) 22-29 september. Båtar och fartyg som trafikerar farleden kommer inte att kunna passera.

Kontakt: Trafikverkets Kontaktcenter. Telefon: 0771-921 921 eller www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen

Hälsar

Malin och Susanne

Trafikverket

nyheter från Polismyndigheten, lokalpolisområde Hisingen

Tack vare att vi är med i båtsamverkan får vi också information från Polismyndigheten Lokalpolisområde Hisingen

Båtsamverkan Hisingen

Under sommaren har det varit som det bör i vårt område: mycket sol, bad & båtliv men relativt få stölder av båtar och motorer.
Det blir ofta resultatet; när det är ett myllrande folkliv blir det svårare för brottslingarna, framförallt att stjäla motorer från båtar som ligger i sjön.
Sedan april har 8 motorer anmälts stulna i hela vårt område; Hisingen samt Öckerö kommun.

Nu följer en period när många båtar kommer att ligga i hamn, och färre personer rör sig i området. Då är det läge för er alla inom Båtsamverkan att skärpa uppmärksamheten lite extra.

Snart börjar upptagningen. Den kan erbjuda brottstillfällen; det har förekommit en del stölder från nyss upptagna båtar, främst av mindre motorer.

Nyligen kunde en stulen båt lokaliseras i inloppet till Göteborg, och tjuven gripas, då båten var försedd med spårsändare.
Ibland får vi frågor om sändarna, dels om de fungerar, dels vilket märke vi rekommenderar.
Vi inom polisen är dock opartiska, och förordar inte ett visst fabrikat.
Rådet blir istället att undersöka vilka som godkänts av SSF, samt att rådgöra med eget försäkringsbolag.
Ang. funktion: det har varit ett flertal fall när gods anträffats och tjuvar gripits tack vare sändare. Vår uppfattning är att dessa generellt verkar ha blivit allt bättre, särskilt batterikapaciteten.

Bästa hälsningar

Christer Melvinsson & Arne Forslind

Bevakning BKH

Hej,

Så här i sommartider när semestern är välbehövd och man äntligen slappnar av så vill vi påminna om att ni tömmer era bilar som står i Björlanda. Även om våra fantastiska vakter håller uppsikt så är området stort och det kan vara svårt att ibland skilja på ägare och de som är där i andra avsikter.

Vill ni gå vakt så kom den kväll som passar er, inget byte av dag eller föranmälan behövs. Dyk upp kl 21:00 i vaktstugan så instruerar en bevakningsansvarig er hur det går till och vad ni har för uppgifter. 

Ju fler vi är som har koll på hamnen ju lättare är det att hålla buset borta.

Varmt välkomna och trevlig sommar önskar BKH