TAPPA INTE MASTEN!

Bild

Riggnings/avriggningstips

Innan du börjar lossa vant och stag vid avriggningen fäster du ett fall i lyftwiren medelst en schackel så att den obehindrat kan röra sig upp och ned längs wiren,. Lägg fast fallet på knape. Nu kan du lossa alla vant och stag och masten håller sig fortfarande upprätt. När du sedan börja sänka masten slackar du på fallet efterhand.

Se vidare skiss.

mastsakring

 

 

 

 

 

 

 

 

161007/Bernt Nilsson

RABATT!

BKH har inlett ett samarbete med Fladen Store (f.d. Björlanda Fiske & Marinelektronik) i BjK, vilket innebär att du får hanďla med 15% rabatt  vid ett engångstillfälle hos dem efter att du fullgjort ditt bevakningsuppdrag i hamnen.

Tidigast 2 veckor efter att du gått vakt kan du utnyttja förmånen. Bryggplatsnumret måste härvid uppges.

Styrelsen 160806/Nlssn

15 % RABATT HOS SEASEA!!

 

BKH har inlett ett samarbete med SeaSea i BjK, vilket innebär att du får hanďla med 15% rabatt (gäller ej prisgaranti- eller kampanjvaror) vid ett engångstillfälle hos dem efter att du fullgjort ditt bevakningsuppdrag i hamnen.

Tidigast 2 veckor efter att du gått vakt kan du utnyttja förmånen, som gäller fram till 1 maj nästkommande år. Bryggplatsnumret måste anges.

Styrelsen 160406/Nlssn

 

Mejladress

BKH har nu en egen mejladress: bjorlandakilehamnforening@gmail.com

BKH vill i ökad omfattning sända ut kallelser, meddelanden o.dyl. digitalt för att spara på såväl miljö som kostnader. Sänd därför in Din aktuella mejladress till vår mejladress ovan. På förhand tack!

151210/Nlssn

Medlemsbibliotek

BKH har nu anordnat ett bibliotek omfattande > 100 volymer i vaktstugan avsett för medlemmarna. Böckerna har skänkts av medlemmar och består uteslutande av skönlitteratur. Du kan antingen låna eller byta böcker, inga noteringar härom behövs. Trevlig läsning!

bernt.t.nilsson@gmail.com