Se upp för bovar!

Hisingspolisen i samarbete med BKH informerar

Båtsamverkansinformation Hisingen

I början av 2017 (1/1 – 21/3) har det varit en stark ökning, från 16 till 51 st, +218,75 %, av antalet båtmotorstölder i Storgöteborg jämfört med samma tid föregående år. Tjuvarna verkar alltså ha ändrat beteende och begår brotten tidigare på året.

På Hisingen och i Öckerö kommun har det varit stölder av motorer monterade på båtar som varit uppställda i anslutning till någon hamn (flest i Björlanda Kile). I ett fall från en båt som låg i vattnet. Alla motorstorlekar stjäls, från ca 200 hk ned till de minsta, även äldre.

Några enkla råd:

Sprid kännedom om ovanstående, för ökad uppmärksamhet, och anpassning av vakthållning där sådan finns. Var särskilt vaksamma i samband med sjösättning. Det är ett kritiskt moment, där det på ett fräckt sätt stulits motorer tidigare vårar. Tjuvarna kan vara klädda och uppträda på ett sådant sätt att de kan tas för att vara båtägare eller servicepersonal.
Tipsa polisen, även om iakttagelser som kan förefalla obetydliga.
Tills sjösättningen är klar: ta bort motorkåpan och förvara den hemma! Det gör motorn mindre attraktiv och minskar brottsrisken.
Skydda med dubbla sopsäckar (flera lager motverkar kondens).

170329/Nlssn

Vi behöver er hjälp!

Under 2017 hade vi tänkt att vi skulle skapa ett historiskt dokument om Björlanda Kile Hamnförening. Vi i styrelsen behöver således er hjälp att med foton, anekdoter och fakta för att få till ett inkluderande sådant.

Maila oss på bjorlandakilehamnforening@gmail.com och delge oss era uppgifter, erfarenheter och bilder. Det går även bra att lämna oss information/bilder i styrelsens brevinkast ute i BKH´s gula vaktstuga i Björlanda Kile.

Vill ni ha ert namn med i samband med bilder så uppger ni detta specifikt.

Påmastningsutbildning 2012

Påmastningsutbildning 2012

Resultatet kommer att publiceras här på vår hemsida.

Mvh Styrelsen BKH

 

 

Tillsyn även vintertid

Hej

Hoppas de flesta haft en trevlig jul och nyår,

Tyvärr har vi fått regelbundna rapporter om inbrott i Björlanda Kile, från strax innan Jul tills nu, har minst 8 båtar haft påhälsning.

Vi har varit i kontakt med Grefab redan i ett tidigt skede för att få stängt grinden i kurvan då det varit mellan denna och ner mot mastkranarna de flesta rapporterna inkommit. I måndags stängdes grinden. Christer vår lokalpolis och båtsamverkan kontakt har också bekräftat att det inkommit 8 st anmälningar med ett varierat värde i stulet gods, högst stöldvärde har varit 11000:-.

Då flera av båtarna redan hade tömts på värdesaker, kvar blir man med brytskador på båt och luckor samt problemen att ersätta det som stulits.

Vi vill gärna få till oss information om tillgrepp då vi snabbt kan gå ut med händelsen i bland annat Coboats så att så många som möjligt blir varse och kan se om sin båt.

Grefab tillhandahåller ingen information till oss som hamnförening om vem som äger vilken båt eller vart den ligger vintertid, vilket gör att vi står handfallna när det gäller att kontakta er oavsett om ni är medlemmar eller ej. Enda sättet är att gå via personalen i hamnen vilket vi hittills gjort. Hoppas ni fått samtal från dem!

Vi önskar er en god fortsättning och hoppas vi ses i hamnen! Mvh Styrelsen BKH

Båtsamverkan

VAD ÄR BÅTSAMVERKAN?

Båtsamverkan är ett projekt som drogs igång 2013 av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen för att minska antalet båtmotorstölder.
Båtsamverkan innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.
Enligt siffror från BRÅ stals det under 2015 2310 båtmotorer vilket är 224 färre än året innan. I de regioner där man börjat arbeta med Båtsamverkan har stölderna succesivt minskat.
För att snabbt nå ut med information och sprida denna till så många som möjligt har Polisen i väst skapat en Facebook sida (båtsamverkan väst) Polisens facebook sida är ett bra verktyg. Där visas foton och beskrivningar på både stulna och upphittade objekt kort efter att polisen fått kännedom om dem.

Hur funkar Båtsamverkan?
Statistik visar att brotten kan minska med c:a 30%. Torslanda Lagun och Lilleby småbåtshamn har mkt goda erfarenheter. Lilleby har i stort sett inga brott.
Försäkringsbolagen kan i vissa fall ge lägre premier/rabatt. Tjuven avskräcks genom skyltning och att vaktpersonal bär västar. Polisen tillhandahåller material som sätts upp i området.

Det finns även ett ”båtkort” där man som båtägare fyller i uppgifter om
sin båt gärna kompletterat med foto, detta båtkort förvarar man själv för att skicka till polisen i händelse av att något har inträffat.
På Facebook läggs aktuella händelser upp som sedan kan spridas fort och ger ett bredare spridningsområde än om bara polisen haft informationen.

COBOAT

Vad är Coboat?

Coboat är en plattform som vänder sig till båtägare/båtplatsinnehavare. Där varje enskild person registrerar sina uppgifter i appen och kan på så sätt kommunicera med varandra enskilt, i grupper eller med samtliga i hela hamnen. Man kan också se kommande event och händelser som är planerade i hamnen eller av hamnföreningen.

Man väljer själv vilka grupper man vill vara med i och skickar själv ansökan om att få gå med självklart kan även administratörer bjuda in enskilda personer till sin grupp.

Utvecklarna av Appen Coboats baserar tekniken på samma säkerhet som bankernas Bankid och är en utveckling från deras grannsamverkans app Coyards. Appen fungerar på samma sätt och är en slags grannsamverkan för båtägare!

Fördelen med Appen är att man registrerar sin båtplats och inte sin båt, något register av båtar är inte aktuellt. Vidare kan man om något händer i Björlanda informera många på en gång, eller direkt till den drabbade om denne är registrerad. Appen fungerar på Dator, läsplatta eller android/iphone telefoner.

Hur ansluter jag mig?

Lättast är att klicka på länken på vår hemsida och sedan följa instruktionerna i Appen.

Klicka på registrera ny användarefyll i uppgifternakom igång genom att följa länken i det mail som använts vid registrering.

För att gå med i Björlandas grupp så gå in i appen Coboatsgruppersök efter gruppskriv in Björlanda kile ALLA och gå med.

När administratören godkänt ansökan kan ni ta del av meddelanden och även själva skriva meddelanden. Om någon inte själv vill publicera ett meddelande kan man kontakta administratören som gör det i ert ställe, administratören kan enklast identifieras tack vare att dennes namn är i fet stil.

TAPPA INTE MASTEN!

Bild

Riggnings/avriggningstips

Innan du börjar lossa vant och stag vid avriggningen fäster du ett fall i lyftwiren medelst en schackel så att den obehindrat kan röra sig upp och ned längs wiren,. Lägg fast fallet på knape. Nu kan du lossa alla vant och stag och masten håller sig fortfarande upprätt. När du sedan börja sänka masten slackar du på fallet efterhand.

Se vidare skiss.

mastsakring

 

 

 

 

 

 

 

 

161007/Bernt Nilsson

RABATT!

BKH har inlett ett samarbete med Fladen Store (f.d. Björlanda Fiske & Marinelektronik) i BjK, vilket innebär att du får hanďla med 15% rabatt  vid ett engångstillfälle hos dem efter att du fullgjort ditt bevakningsuppdrag i hamnen.

Tidigast 2 veckor efter att du gått vakt kan du utnyttja förmånen. Bryggplatsnumret måste härvid uppges.

Styrelsen 160806/Nlssn

15 % RABATT HOS SEASEA!!

 

BKH har inlett ett samarbete med SeaSea i BjK, vilket innebär att du får hanďla med 15% rabatt (gäller ej prisgaranti- eller kampanjvaror) vid ett engångstillfälle hos dem efter att du fullgjort ditt bevakningsuppdrag i hamnen.

Tidigast 2 veckor efter att du gått vakt kan du utnyttja förmånen, som gäller fram till 1 maj nästkommande år. Bryggplatsnumret måste anges.

Styrelsen 160406/Nlssn