Chefredaktör sökes till Roderbladet!

Efter många år i rollen som chefredaktör är det nu dags för Kjell att lämna över stafettpinnen. Vi letar nu efter någon som vill vara med att tillsammans med de andra klubbarna skapa en läsvärd tidning, gå igenom material och tillsammans med ansvarig utgivare hålla i strukturen.

Känner du dig redo att axla detta uppdrag tillsammans med de övriga representanterna i Grefabs hamnar så kontakta oss i hamnföreningen för mer information.

Mvh Styrelsen BKH

Händelser i hamnen, Semestrar och dagar till sjöss

Redan Augusti!

Händelser

Många i hamnen har haft eller har fortfarande semester, dessvärre har även några av hamnens båtägare även drabbats av olyckor, stölder och skadegörelse. BKH arbetar aktivt med detta via båtsamverkan, Coboats och bevakningen. Grefab jobbar med att få igång den norra (lilla) grinden och ber om förståelse när det gäller detta samt farten inom området. Grinden funkar som vanligt med nyckelbricka hela dygnet.

Brygga P blev på något sätt strömförande härom veckan och detta har Grefab omgående tagit tag i. Miljöstationen vid mastkranarna läckte olja under en längre tid och då detta inte åtgärdades omgående så bad vi miljöförvaltningen att ta en titt.

I veckobrev inför bevakning på hemsidan och till de medlemmar som uppgett mailadress, får man uppdaterad information om läget i hamnen inför sin bevakning. Akut information går vi även ut med på Coboats som är vår plattform för att nå båtägare med information så fort som möjligt.

Semestrar

Finns det någon som vill skriva om en trevlig händelse, en båtrelaterad incident eller annat som kan vara av intresse för andra båtägare gärna med bilder, kontakta gärna vår ansvarige för Roderbladet för att göra en intressant tidning.

 

Dagar till sjöss

Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar och att dagarna till sjöss blir fina minnen under den annalkande årstiden. Ta vara på tiden och varandra, så ses vi i hamnen framöver.

Mvh BKH

 

Grindarna

Grefab har nu ett jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam. Blir det något fel på grindarna ring 031- 80 24 80. Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

Mvh Styrelsen

På förekommen anledning och för allas trevnad.

Inför påmastningen

Varje år är det för många i BjK dags att masta på båten. Vi i hamnföreningen vill påminna om att det stundtals är många som vill göra detta samtidigt och vi måste göra vissa förberedelser innan vi beger oss till mastkranen.

Följande punkter bör utföras innan båten flyttas till mastkranen
  • Förbered masten och diskutera innan vem som gör vad.
  • Tag fram alla de verktyg du kommer att behöva under riggningsarbetet.
  •  Kontrollera att alla vantskruvar är rengjorda och smorda med vantskruvsolja.
  •  Öppna vantskruvarna maximalt genom att vrida mellandelen medsols. Ordna så att riggbulten i vantskruven snabbt kan demonteras.
  • Montera akterstagssträckare.
För en utförlig instruktion för hur man sträcker riggen efter påmastning så har seldén en användbar instruktion här

Att ta en fika mitt i påmastningen eller lasta i dynor och annat, skapar irritation och bör göras vid annan lämplig plats. Grunden till en bra påmastning är kommunikation och förberedelse. Ser man att någon har problem så fråga om vederbörande behöver ett hjälpande handtag. Självklart städar vi efter oss för allas trevnad och miljöns
Mvh Styrelsen BKH

En händelserik fredag

Fredagen började med att vi blev kontaktade om en båt som höll på att sjunka. Flera observanta båtägare i BjK hade noterat en båt som låg väldigt djupt i vattnet. Räddningstjänsten och hamnpersonalen kontaktades. Hamnpersonalens engagemang upplevdes dock väldigt svalt och man gick vidare genom att kontakta BKH. Flertalet hade sedan noterat såväl brandbil som räddningstjänst som anlänt till platsen för att assistera. Vi tvekar inte en sekund att berömma dessa hjältar som gör ett enastående arbete dagligen.

Tack vare våra listor kunde vi identifiera båtägaren som ännu inte var medlem varken på coboats eller i BKH men i en nödsituation som denna kan vi inte vara småsinta utan ringde upp personen som var totalt ovetandes om vad som hände i hamnen.

Senare samma kväll fick vi ytterligare information om båtar som låg och slog i bryggorna en båt  verkar inte existera enligt Grefab men ligger där likväl.. Den andra kunde vi kontakta och ägaren skulle omedelbart åka ner och kolla sina förtöjningar. 

Vi tackar alla engagerade båtägare som hjälper varandra och kontaktar oss för att vi ska kunna assistera i de fall vi kan. Bevakningen drar igång 1/5 och då kommer ny matrikel att finnas på plats i vaktstugan, allt för att man ska kunna kontakta berörd person. Här har vi dock endast rätt att ha med medlemmar i BKH. Icke medlemmar tvingas få informationen via Grefabs personal i hamnen eller Grefabs Kundtjänst.

Mvh Styrelsen BKH

BjK 2014

Se upp för bovar!

Hisingspolisen i samarbete med BKH informerar

Båtsamverkansinformation Hisingen

I början av 2017 (1/1 – 21/3) har det varit en stark ökning, från 16 till 51 st, +218,75 %, av antalet båtmotorstölder i Storgöteborg jämfört med samma tid föregående år. Tjuvarna verkar alltså ha ändrat beteende och begår brotten tidigare på året.

På Hisingen och i Öckerö kommun har det varit stölder av motorer monterade på båtar som varit uppställda i anslutning till någon hamn (flest i Björlanda Kile). I ett fall från en båt som låg i vattnet. Alla motorstorlekar stjäls, från ca 200 hk ned till de minsta, även äldre.

Några enkla råd:

Sprid kännedom om ovanstående, för ökad uppmärksamhet, och anpassning av vakthållning där sådan finns. Var särskilt vaksamma i samband med sjösättning. Det är ett kritiskt moment, där det på ett fräckt sätt stulits motorer tidigare vårar. Tjuvarna kan vara klädda och uppträda på ett sådant sätt att de kan tas för att vara båtägare eller servicepersonal.
Tipsa polisen, även om iakttagelser som kan förefalla obetydliga.
Tills sjösättningen är klar: ta bort motorkåpan och förvara den hemma! Det gör motorn mindre attraktiv och minskar brottsrisken.
Skydda med dubbla sopsäckar (flera lager motverkar kondens).

170329/Nlssn

Vi behöver er hjälp!

Under 2017 hade vi tänkt att vi skulle skapa ett historiskt dokument om Björlanda Kile Hamnförening. Vi i styrelsen behöver således er hjälp att med foton, anekdoter och fakta för att få till ett inkluderande sådant.

Maila oss på bjorlandakilehamnforening@gmail.com och delge oss era uppgifter, erfarenheter och bilder. Det går även bra att lämna oss information/bilder i styrelsens brevinkast ute i BKH´s gula vaktstuga i Björlanda Kile.

Vill ni ha ert namn med i samband med bilder så uppger ni detta specifikt.

Påmastningsutbildning 2012

Påmastningsutbildning 2012

Resultatet kommer att publiceras här på vår hemsida.

Mvh Styrelsen BKH

 

 

Tillsyn även vintertid

Hej

Hoppas de flesta haft en trevlig jul och nyår,

Tyvärr har vi fått regelbundna rapporter om inbrott i Björlanda Kile, från strax innan Jul tills nu, har minst 8 båtar haft påhälsning.

Vi har varit i kontakt med Grefab redan i ett tidigt skede för att få stängt grinden i kurvan då det varit mellan denna och ner mot mastkranarna de flesta rapporterna inkommit. I måndags stängdes grinden. Christer vår lokalpolis och båtsamverkan kontakt har också bekräftat att det inkommit 8 st anmälningar med ett varierat värde i stulet gods, högst stöldvärde har varit 11000:-.

Då flera av båtarna redan hade tömts på värdesaker, kvar blir man med brytskador på båt och luckor samt problemen att ersätta det som stulits.

Vi vill gärna få till oss information om tillgrepp då vi snabbt kan gå ut med händelsen i bland annat Coboats så att så många som möjligt blir varse och kan se om sin båt.

Grefab tillhandahåller ingen information till oss som hamnförening om vem som äger vilken båt eller vart den ligger vintertid, vilket gör att vi står handfallna när det gäller att kontakta er oavsett om ni är medlemmar eller ej. Enda sättet är att gå via personalen i hamnen vilket vi hittills gjort. Hoppas ni fått samtal från dem!

Vi önskar er en god fortsättning och hoppas vi ses i hamnen! Mvh Styrelsen BKH

Båtsamverkan

VAD ÄR BÅTSAMVERKAN?

Båtsamverkan är ett projekt som drogs igång 2013 av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen för att minska antalet båtmotorstölder.
Båtsamverkan innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.
Enligt siffror från BRÅ stals det under 2015 2310 båtmotorer vilket är 224 färre än året innan. I de regioner där man börjat arbeta med Båtsamverkan har stölderna succesivt minskat.
För att snabbt nå ut med information och sprida denna till så många som möjligt har Polisen i väst skapat en Facebook sida (båtsamverkan väst) Polisens facebook sida är ett bra verktyg. Där visas foton och beskrivningar på både stulna och upphittade objekt kort efter att polisen fått kännedom om dem.

Hur funkar Båtsamverkan?
Statistik visar att brotten kan minska med c:a 30%. Torslanda Lagun och Lilleby småbåtshamn har mkt goda erfarenheter. Lilleby har i stort sett inga brott.
Försäkringsbolagen kan i vissa fall ge lägre premier/rabatt. Tjuven avskräcks genom skyltning och att vaktpersonal bär västar. Polisen tillhandahåller material som sätts upp i området.

Det finns även ett ”båtkort” där man som båtägare fyller i uppgifter om
sin båt gärna kompletterat med foto, detta båtkort förvarar man själv för att skicka till polisen i händelse av att något har inträffat.
På Facebook läggs aktuella händelser upp som sedan kan spridas fort och ger ett bredare spridningsområde än om bara polisen haft informationen.