Covid-19 vad gäller i gästhamnarna?

Efter att ha ringt runt till kommunerna på västkusten och deras turistorganisationer framstår det ganska snart att man inte från kommunalt håll någonstans har gått ut med några som helst riktlinjer eller rekommendationer till gästhamnarna i sin kommun. Arbete skulle dock påbörjas hos några efter vårt samtal.

Tittar vi mer direkt på gästhamnarna så ser vi att Dockspot har information om detta via sin app. Direkt länk till informationen här, i övrigt så är det ytterst lite information. Av de rapporter vi fått till oss så är det än så länge gott om plats i gästhamnarna. När väggarna dock börjar kännas väldigt nära väntar vi oss dock en ökning av båtturister i våra farvatten om än till större delen svenskar då många turister från andra länder fortfarande är hindrade att lämna sina hemmavatten.

vi hoppas att alla får en fantastisk säsong och vi fortsätter vårt arbete med att göra skärgården tillgänglig för alla.

Mvh Anders BKH

Årets bevakningslista är nu klar och vi välkomnar er till årets bevakningsstart den 1/5

Vi kommer naturligtvis att beakta problematiken med Covid-19 och om möjligt så håller vi bevakningsstarten utomhus. Under kvällen kommer man naturligtvis att kunna vistas i vaktstugan som vanligt. Det är fritt att byta dag om det inte passar. Ingen anmälan behövs, kom den dag som passar dig kl 21:00.

Här kan ni se årets bevakningslista som PDF

Här kan ni se årets bevakningslista som Excel

Uppdatering årsmötet torsdag 19/3

Vi har tagit beslutet att vädja till båtägarnas sunda förnuft om man ämnar dyka upp på torsdagens årsmöte, Vår områdespolis har valt att ställa in, istället kommer vi att öppna med en redogörelse för Grefabs turer med rapporten från Stadsrevisionen.

För att så många som möjligt skall kunna ta del av mötets innehåll finns här en sammanställning av de punkter vi kommer att besluta om, kontakta oss gärna före mötet via e-post om ni har några synpunkter som ni vill att vi framför på mötet. synpunkter som inkommer efter mötet kommer att besvaras så snart som möjligt.

För att ta del av BKH´s verksamhetsberättelse så finns den här

Ev bevakningspremier och vinster som skulle delats ut kommer att förlängas initialt till första maj, (beroende på hur länge dessa karantänrestriktioner kvarstår) innan de tillfaller föreningen.

Inbjudan till årsmöte 19/3

Torsdagen den 19/3 håller vi årsmöte i Toleredskolan. Insläpp från 18:00

På grund av risken för Corona ber vi alla som kommer att säkerställa att ni själva, närstående och kollegor inte haft symptom. Det samma om ni nyligen kommit hem från resa utanför Sverige. Presentationen och allt material kommer att läggas upp här på hemsidan efter mötet och om det finns synpunkter kommer vi att ta emot dessa mars månad ut.

Tillhör ni en riskgrupp så rekommenderar vi er att ni undviker aktiviteter där man samlas i grupp.

Utgår 18:30 kommer Daniel vår områdespolis och berättar lite om hur de jobbar på Hisingen (pga Corona restriktioner hos Polisen samt arbetsbelastning.

Istället kommer vi att presentera material vi fått av polisen, berätta mer om vårt arbete för att påverka Grefab och riksrevisionens kritik. Vi kommer att svara på ev frågor som uppstår.

19:00 börjar vi själva årsmötet. agendan är:

Mötet öppnas
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringspersoner/lottdragare för mötet
Redovisning av styrelsens verksamheter
Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning
Revisionsberättelser
Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter för 2021
Paus (ca 20:00 – 20:20) dragning av närvarolotter
Motioner och förslag till årsmötet som inkommit
Utdelning av närvaropremier
Mötet avslutas senast kl 21.30

Vi bjuder på fika

närvaropremier kommer att delas ut.

varmt väkomna

Mvh Styrelsen BKH

Vinnare av bevakningspremier 2019

Vinnarna av bevakningspremier under 2019 är

A150
K38
N23
Q69
ÖP7
G93
D92
B69
K56
S26
B77
D116
B146
E2
C132
B28
R109
B3
E107
P116

Nästa möjlighet att hämta er premie blir den 21/1 i vaktstugan kl 19:00 eller på årsmötet den 19/3 2020 i Toleredsskolan kl 18:30.
önskar man köpa mässbiljetter till grupprabatt 100:- så kontaktar man vår ordförande (uppgifter finns under funktionärer och styrelse högst upp på sidan)

sitter taggen på båten?

Hej, Grefabs taggar ska nu vara aktiva och kopplade till dig som ägare till båten. Har ni närvarat eller inte närvarat så får ni en SMS avisering att er båt är upptagen samt ett mail där ni får en geolokalisering i anslutning till där båten är placerad.

Skulle ni upptäcka att båten står olämpligt eller att förutsättningarna att arbeta med båten är omöjliga så ta omgående kontakt med hamnpersonalen för att påvisa vad som är fel. Naturligtvis går det att kontaka oss i BKH så kontaktar vi Grefab om ni vill vara anonyma.

Glöm inte att även placera en tagg på er mast om ni har en. Glöm inte att masten och endast avklädda master ska vara i mastskjulen. Inga master ska vara kvar i mastningsområdet efter upptagning. det finns fyra mastskjul och fem mastställ varav 2 är helt nya för mycket långa master. dock finns det bara traverser i 2 av mastskjulen.

Den 27/11 är det dags för höstmöte alla är välkomna till Toleredsskolan kl 18:30 oavsett om man är medlem eller ej. Vi redovisar bevakningen presenterar det nya medlemsregistret och tar upp aktuella händelser i hamnen.

Mvh Styrelsen BKH

Helgens kraftiga vindar

I helgen har vi fått åtskilliga rapporter av uppmärksamma båtägare som via Coboats hjälpt oss att kontakta de drabbade. högt vattenstånd tillsammans med kraftiga vindar gjorde att såväl segel som kapell tagit skada, flera båtar har också tampar som gått av och utrustning har blåst sönder.

Öppna båtar utan självläns har vattenfyllts enstaka båtar har fastnat under bryggan innan högvattnet vilket resulterat i att hela aktern rest sig eller skador i fören.

Ett stort tack till alla som rapporterat och hjälpt sina båtgrannar när de behövt hjälp som mest. BKH har kunnat kontakta de allra flesta via mobiltelefon, oavsett om de varit medlemmar eller ej.

vi vill påminna om att under vintertid så har vi inga kontaktuppgifter till båtägarna så vi rekommenderar alla att gå med i Coboats för att få realtidsinfo utan kostnad från händelser i hamnen. Coboats är gratis och fungerar om grannsamverkan fast för båtägare. (sök efter gruppen Björlanda kile alla så är ni igång)

Mvh BKH

om er tagg inte fungerar

Har ni inte använt er tagg på länge (1 år eller mer) så kan den vara avaktiverad. Kontakta Grefab för att få den återaktiverad. Skulle ni inte komma ut, ska vi som båtägare inte ta kostnaden för utryckningen, det är Grefab som har ett avtal med Safeteam vi är kunder hos Grefab.

Mvh BKH

JSM banor

Hej,

JSM kommer att använda sig av banor väster och norr om välkommen, hjälp dem att få en fantastisk upplevelse på, till och från dessa områden så kommer vi under lång tid ha positiva minnen av ett JSM i Björlanda 🙂