Bevakning

Välkommen till 2024 års bevakning

Bevakningslistan hittar ni här som PDF

och här som Excel

1 MAJ STARTAR ÅRETS BEVAKNING!

Varje båtplatsinnehavare förväntas ställa upp på bevakningen EN* natt per år.

2024 inleder bryggorna H + sista delen av S från plats 81  Törnlistan kan ses här ovan i länken och på vaktstugans anslagstavla när den kommer från tryckeriet.

* Kan Du inte gå tilldelad natt, kommer du den dag som passar dig under bevakings-säsongen. Ingen meddelan om byte av tid eller ersättare behövs ordnas, kom den dag du kan kl 21:00 ingen tidigare erfarenhet behövs, inget krav på medlemskap.

* Bevakningstiden är kl 2106.  Samling i vaktstugan.  En bevakningsansvarig öppnar vaktstugan och instruerar vaktstyrkan. Glöm inte att skriva din båtplats tydligt i bevakningsliggaren vid uppstarten, det ligger till gund för statistik och utlottning av bevakningspremie samt utskick av bevakningsbidraget. 

* Bevakningen pågår fr.o.m. 1:a maj till och med sista oktober.

* Påminn Dina bryggrannar om bevakningen. De är kallade att vakta tillsammans med Dig, om de skolkar, så lassar de över jobbet på Dig!

Enligt mötesbeslut från 2017 delar vi ut en frivillig bevakningsbidrags-avi till de som ej gått vakt om 500 kr.

I frysen finns djupfrysta bullar till vaktstyrkan. varje bevakningsansvarige tar fram dessa vid skiftets början.  
Några tips inför vaktpasset:

Klä Dig varmt och utrusta Dig med gott humör. En bra ficklampa kan vara bra att ha med sig, de vi tidigare köpt in har haft för vana att utveckla fötter relativt omgående efter inköp.

Har du mobiltelefon så tag med den, eftersom den möjliggör att larma snabbt samt underlättar kommunikationen inom vaktstyrkan. Vid pågående brott ring alltid 112. Bättre att iaktta från ett avstånd än hamna i konfrontation. Upptäckta skador noteras och förmedlas till styrelsen eller direkt på Coboats.

Infarterna är övervakade men kontrollera så bommarna går igen vid 22:00

Bor Du långt från BjK kan man med fördel förlägga vaktnatten till semesterns början eller slut, för att spara in på antalet resor. Barnen brukar gilla att övernatta i båten så även om en person per plats kallas så finns det ingen övre gräns för antal frivilliga, alla är välkomna. 

Erfarenheten visar, att ljusskygga problempersoner ibland vistas i hamnen, därför är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och ställer upp för en säkrare och trivsammare hamn. våra västar syns tydligt så de används med fördel varje gång man går.

När Du går Din vakt får du en dekal att fästa på din båt eller båtplats, som visar att Du fullgjort årets bevakning. 

Har du drabbats? Viktigt då att anmäla detta till 1) Polisen, frivilligt att anmäla till BKH, men det gör att vi får större kunskap om vad som händer i hamnen. Gör anmälan även om inget stulits eller om det stulna endast har ringa värde. Anmälningarna blir statistik och visar omfattningen av inbrotten och ger en viss chans att stöldgods kan återbördas till sin rätta ägare. Finns ingen rättmätig ägare till påträffat stöldgods lämnar polisen tillbaka det till tjuven!

Varje höst lottar BKH ut ett antal bevakningspremier – blir Du en av årets vinnare? De som fullgjort sin bevakning får också möjlighet att vid ett engångstillfälle handla för rabatterat pris hos utvalda samarbetspartners i BjK 

2023 års vinnare återfinns i Roderbladet nr 1 för 2024

Mvh Styrelsen BKH

Bevakningstid: kl 21 – 06

UPPGIFTER:

 • Skriv in dig i bevakningsliggaren texta tydligt, glöm ej bryggplats detta är underlaget för att vinna ett presentkort.
 • ”Daglig tillsyn”: kolla förtöjningar/fendrar, verkar allt normalt?
 • Om möjligt avvärja skadegörelse och stöldförsök. (rörelse i hamnen med vaktvästar)
 • Notera registrerings nr på bilar som verkar misstänkta
 • Larma 112 vid brand eller stöldförsök. OBS! Vi skall inte konfronteras med några bovar, det är polisens uppgift, vi skall bara observera och larma.
 • Förebygga stöldförsök genom att tydligt visa att hamnen är bevakad; använd BKH:s vaktvästar!
 • Placera ut påminnelser till dem som skall gå vakt om 14 dagar. Lapparna placeras på lämpligt sätt på respektive båt eller bryggplats/tampar.
 • Har åtgärd vidtagits på någon båt, rapportera detta i bevakningsliggaren och placera en åtgärdsdekal på eller i anslutning till den båt som krävt åtgärd.
 • Notera gärna rolig händelse eller annat som hänt i liggaren under kvällen.

LJUS:

 • Låt ljuset vara tänt i vaktstugan under vaktpasset.
 • ta gärna med en bra ficklampa våra har fått fötter allt för många gånger.

EFTER AVSLUTAT VAKTPASS:

 • Signera på stora vaktlistan, Skriv i det datum du gått
 • Släck och stäng. Dörren låses automatiskt.

TACK FÖR GOD VAKT!

24-04-24/Torwald

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *