Mall för motioner till styrelsen BKH

Nedan är ett exempel på innehåll i en motion. gråa fält ersätts med text från motionären.

motion-till-bkh

För att styrelsen ska kunna ta beslut. krävs att vi får Motionen oss till handa senast fyra veckor innan årsmötet.

Motionen och beslut kommer att redovisas på årsmötet.

 

Motionen kan skickas via Mail, post eller läggas i brevinkastet styrelsen har ute  i hamnföreningens lokal i Björlanda.