Felanmälan

Registrera en felanmälan klicka här

felanmälningar inskickade 2021:

 • Ordf mötet Bryggor hala då de ej är tvättade på många år. (åtgärdat)
 • Ordf Mötet Mastkranar har för snäv vinkel vilket påverkar alla båtar som ska masta på då masten måste tryckas ut till mastfästet, detta gör att mast toppen slår i kranen. (ingen återkoppling)
 • 13/3 Fulla containrar, skräp som hamnar utanför (boende anklagas för att fylla upp containrarna och att man med truck skulle kunna få i mer. Svarat att båtägarna inte har tillgång till truck och stora luckan är låst. Behovet kvarstår att kunna slänga skräp)
 • 13/3 Arbetet med mastskjulen i norra delen har inneburit skada för båtägare vars master utsatts för tjärpapp, träflis, mm (återkoppling att skador kan tas med Grefab)
 • 13/3 Plast och skräp intill staket och vattendrag Grefab behöver säkerställa att ytorna inte förorenar ytterligare. (återkoppling mottagen Grefab anser att nedskräpningen inte bara är deras ansvar)
 • 13/3 Oljespill vid miljöstationen i södra delen(delvis åtgärdat, absol utlagt, tunnor borttagna)
 • 13/3 Oljespill vid miljöstation norra delen intill mastkranarna (ingen återkopping absol utlagt)
 • 13/3 Ljusförorening med klotlampor som gör insegling svårt nattetid, pirar som ej är upplysta och inseglingsränna som inte syns. (återkoppling att man byter ut efterhand som lampor går sönder och klotlampor lyser bättre än ledlampor, utan klotlampor skulle hamnen se nedsläkt ut.)
 • 13/3 Räddningsstegar svåra att se och utrustning saknas ( ingen återkoppling än)
 • 11/4 Belysning land, flera högre lampor har slutat lysa, nerkörda lampor ej åtgärdade å flera år. (återkoppling: oklart ibland om det är Grefab eller trafikkontoret som ansvarar. svarat att detta inte är ok, ansvar måste säkerställas. delvis åtgärdat.)
 • 12/4 Dörrar mastskjul sneda går ej att stänga (ingen återkoppling)
 • 12/4 Belysning toalett norra delen(åtgärdat ingen återkoppling)
 • 12/4 Dörrar samtliga toaletter stänger inte helt( ingen återkoppling)
 • 18/4 Vattenläcka ÖP på tre ställen (skall lagas helgen 24-25/4)
 • 25/4 Belysning bryggor: (väntar återkoppling)
Brygga lampa räknat från land.     
ÖP   4, 5  
A    2  
C    1, 5  
D    1, 2, 3, 5, 6  
E    2, 3, 5 
T    INGA LAMPOR LYSER  
F    1, 4, 5 
U    1, 3  
G    3  
H    2  
J    5  
K    1, 2, 3, 4 
MASTKRANAR   INGEN BELYSNING FUNKAR 
L    4  
N    1  
P    4, 6  
Q    2, 7  
R    1, 4 
 • 30/4 Södra mastkranen kärvade och kranbil fick tillkallas för att få ner båtägares mast, Grefab är ombedd att återkoppla när vinschen åter är fullt fungerande då den inte anses vara detta i dagsläget utan användning sker på egen risk. (återkoppling: Spelet och kranen är båda besiktigade och servade för en månad sedan. Spelet är nytt sedan något år så att den nyper fast är märkligt. Eftersom inga nya funktionsfel kommit in under helgen så är min(Rogers) bild att den är i funktion)
 • 4/5 Brygga B kran 1 och 3 läcker och behöver åtgärdas. (ingen återkoppling än)
 • 5/5 Färskvattenkran brygga D vid plats 128 läcker vatten och går ej att stänga helt. (ingen återkoppling än)
 • 5/5 Akterstolpe plats G61 är lös och rör sig väldigt mycket, den är i behov av att bytas. (ingen återkoppling än)
 • 17/5 Vattenkran Brygga Q längst ut läcker, går ej att stänga (ej återkopplat)
 • 17/5 Vattenkran längst ut på VP saknar slang. (ej återkopplat)
 • 17/5 Eluttag längst ut VP saknar ström rykte går att arbete utförts vid denna stolpe kardeler kapade i stolpen (ej återkopplat)
 • 17/5 Brygga E strömlöst i alla uttag första stolpen har helt utbrända säkringar stort hål mellan de två i mitten. (Ej återkopplat)
 • 28/6 ny felanmälan om lampor som är trasiga

Brygga lampa räknat från land.
ÖP 4, 5
A 2, 4
C 1, 3, 5
D 1, 2, 3, 5, 6
E 2, 3, 5
T endast första lampan lyser
F 1, 4, 5
U 1, 3
G 3
H 2
J 2
K inga lampor lyser
MASTKRANAR INGEN BELYSNING FUNKAR
L 4
M 3
N 1, 5
O 3
P 2, 3, 4, 6
Q 2, 7
R 1, 4
S 4
VP sista lampan trasig.

 • 28/6 ens-ljuset blinkar och är sannolikt på väg att gå sönder kontroll och byte behövs. (ingen återkoppling)
 • 28/6 vattenläcka vid B131-133 (tidigare felanmält ingen återkoppling)
 • 28/6 Mastkran närmast återvinningen en skruv är lös som håller trumman. (ingen återkoppling)
 • 13/7 Brygga P är utan el vänligen åtgärda omgående ((återkoppling: Vi lägger en felanmälan till hamnpersonalen som får kika på det.)
 • 18/7 Brygga E strömlös kräver åtgärd (återkoppling: Vi lägger en felanmälan till hamnpersonalen som får kika på det.)
 • 18/7 IR sensor saknar skyddsglas vid huvudgrinden. (återkoppling: Vi lägger en felanmälan till hamnpersonalen som får kika på det.)
 • 22/7 vattenslang på brygga E är för korta vänligen åtgärda så de längst in kan få vatten till sina båtar. (ingen återkoppling)
 • 22/8 generell städning behövs i området mycket skräp och byggrester återfinns längs staket, intill containrar och vid parkeringarna. (ingen återkoppling)
 • 19/9 miljöstationerna är fula igen och det läcker ut farliga kemikalier i strandskoningen. (ingen återkoppling tömda 3 veckor senare)
 • 24/10 Huvudgrinden stänger ej sedan ett par dagar. (återkoppling den 25e att en säkring i elskåpet hade gått)
 • 25/10 ÖP 29 och 30 bryggan blir allt mer svajig och måste åtgärdas. Bultarna är kraftigt korroderade och virket murket. (ingen återkoppling)