Funktionärer och styrelse

Funktionärer och styrelse

STYRELSE 2021

Ordf: ANDERS TORWALD,                       0709-930839

Vice ordf: BERTH ANDREASSON,           0707-428282

Sekr: PETER LILJEGREN,                         0708-991877

Kassör: CLAS JERNSTRÖM,                    0705-598158

Kassörassistent: JOAKIM KRISTENSEN 

Ledamot: BO-GÖRAN NILSSON,             0705-42 57 98

Suppleanter:

BENGT HELLQVIST                                          

LARS NORDBERG                                     0737-688221

 


RODERBLADET:
  LARS NORDBERG,  ANDERS TORWALD se ovan

INTENDENTUR: HANS ERIKSSON,          0708-367220

MATRIKELMANAGER: ANDERS TORWALD, se ovan

SYMASKINSANSVARIG: LARS FORSBERG         0708-144318

REVISORER:

Sammankall: BERND HARMS,                        031-514135

MATS OLSSON                                               0703-108784

Suppleang: ROYNE MOBERG,                       0704-967210

VALBEREDNING:

SUNE ALMQVIST,                                          0708-800802

DICK JIMAR,                                                   0760-209695

BENGT HELLQVIST,

Vill man skicka e-post till styrelsen går det bra på Bjorlandakilehamnforening@gmail.com

BRYGGOMBUD

ÖP    LARS FORSBERG,             0708-144318                                          ÖP44

A      BERNT SZERSZENSKI,    0731-412845                                         A18

B      LINDA SJÖBERG,              0707-920897                                         B146

C     VAKANT

D     VAKANT                                             

E      IVAN JOHANNISON,         0732-445517                                          E59

FUT  VAKANT

G      STEFAN HASSELFORS      0730257219                                         G104

H      VAKANT

J       VAKANT

K       VAKANT                                                                            

L       VAKANT

M     THOMAS KRAFFT             0707-340108                                              M11

N      SOFIA ÖST,                          0702-219465                                        N23

O      VAKANT

P       VAKANT

Q      ANDERS TORWALD          0709-930839                                    S123

R      SUNE RAMSTEDT,             0734-432392                                        R2

S      JILL JOHANSSEN

VP    BJÖRN NILSEN                   0706-788762                                             VP42

EXTRA ORDINARIE BEVAKNINGSANSVARIGA                                                                 

ALF HÅKANSSON,                 0705-863170                                             B9

LARS LJUNG,                           0709-185749                                            A53

BO GÖRAN NILSSON,            0705-42 57 98                                           Q14

PER KLOCKAR,                       0706-874826                                            F21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *