Roderbladet

Roderbladet är en tidning som delas ut till hamnföreningarnas medlemmar 4 gånger om året, första numret finansieras av Grefab och går ut till alla båtplatsägare i Grefabs hamnar.

Utebliven tidning kan reklameras till reklamation@vtd.se

Det går också bra att ringa till 031-804720. (mån – fre 8-13, lör 8-12, sön 8-13)

Roderbladet

ges ut av Roderbladets Redaktionskommitté i samarbete med produktionsbolaget arvidsson.info. Redaktionskommittén är i sin tur resultat av ett samarbete mellan sju av hamnklubbarna i Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, vanligen kallat Grefab.

Planerade utgivningstider 2019

  • 1 – 12 mar
  • 2 – 21 maj
  • 3 – 17 sep
  • 4 – 26 nov

Vem gör vad?

De olika hamnföreningarna utser var sin representant till redaktionskommittén, och kommittén utser i sin tur chefredaktör och ansvarig utgivare, som är den som slutligen bestämmer vad som får finnas med i tidningen. Vill man ha med en artikel i Roderbladet kontaktar man sin representant som är ett bollplank mot en välskriven och intressant artikel för båtägare i Grefabs hamnar. Alla är välkomna att bidraga med en intressant artikel liten som stor.

Högst hälften av utrymmet i varje nummer är annonser. Produktionsbolaget säljer annonser, redigerar tidningen, gör allt prepress-arbete och handlar upp tryckningen. Tidningen ingår i medlemsavgiften.