Se upp för bovar!

Hisingspolisen i samarbete med BKH informerar

Båtsamverkansinformation Hisingen

I början av 2017 (1/1 – 21/3) har det varit en stark ökning, från 16 till 51 st, +218,75 %, av antalet båtmotorstölder i Storgöteborg jämfört med samma tid föregående år. Tjuvarna verkar alltså ha ändrat beteende och begår brotten tidigare på året.

På Hisingen och i Öckerö kommun har det varit stölder av motorer monterade på båtar som varit uppställda i anslutning till någon hamn (flest i Björlanda Kile). I ett fall från en båt som låg i vattnet. Alla motorstorlekar stjäls, från ca 200 hk ned till de minsta, även äldre.

Några enkla råd:

Sprid kännedom om ovanstående, för ökad uppmärksamhet, och anpassning av vakthållning där sådan finns. Var särskilt vaksamma i samband med sjösättning. Det är ett kritiskt moment, där det på ett fräckt sätt stulits motorer tidigare vårar. Tjuvarna kan vara klädda och uppträda på ett sådant sätt att de kan tas för att vara båtägare eller servicepersonal.
Tipsa polisen, även om iakttagelser som kan förefalla obetydliga.
Tills sjösättningen är klar: ta bort motorkåpan och förvara den hemma! Det gör motorn mindre attraktiv och minskar brottsrisken.
Skydda med dubbla sopsäckar (flera lager motverkar kondens).

170329/Nlssn