Ordförandemöte med Grefab

Den 24/4 var hamnföreningarna inbjudna till Grefabs ordförandemöte. Vi informerades om vad man i år ska fokusera på och här kommer en kortare sammanställning:

 • Sandfång i dagbrunnar. Alla brunnar i Grefabs anläggningar ska ha sandfång efter påpekande av länsstyrelsen och detta kommer i år att prioriteras.
 • El.. Denna återkommande fråga som är en akilleshäl i våra anläggningar. Allt kommer inte att kunna åtgärdas på en gång eller ens i en hamn, man kommer att göra en energiöversyn och börja byta ut lampor mot mer energieffektiva varianter, samtidigt ser man över elstolparna och gör anläggningarna säkrare.
 • Ny hemsida hos Grefab med en liknande layout som Göteborgs stad har idag. Det vi fick se är självklara länkar men man kommer att kunna påverka sin egna information via inloggning med bank ID. Alla rekommenderas att kontrollera sina uppgifter.
 • Båtmärkning. Grefab kommer att skicka ut märken som ska göra det lättare att kontrollera att det är rätt båt som hanteras av Grefab och man ska få märken att sätta fram, bak och på ev mast ytterligare märken kan begäras utfrån Grefab vid behov.
 • Kvarliggande master kommer att märkas upp i sommar för åtgärd till hösten.
 • Grefab har fått LOVA bidrag för att identifiera TBT i bottenfärger. Detta är ett första steg i att se hur stort behovet är för att göra åtgärder i hamnarna kring dessa bottenfärger länsstyrelsen har ett pågående projekt som ska presentera ett lagförslag år 2020 som vi skrev om i RB2 2017 härVill man göra en analys så kommer man att kunna fråga om deta framöver vid sjösättning/upptagning.

Från vårt håll lyfte vi:

 • Bristen på information om omplanering av bryggorna som även hamnpersonalen blev lite överraskade av.
 • Problematiken med bokningssystemet och kommunikationen med kontaktcenter
 • Asfaltering generellt men i norra delen synnerligen
 • Frågetecken att spola träbryggor sommartid.
 • Halkskyltarna!!!
 • Måla fler ytor så vi får struktur i hamnarna allt från område för skottkärror till ytorna kring miljöstationerna och mastskjulen.
 • Vattenslangarna (som läcker, är för korta och äldre än vissa båtar i hamnen) Göran meddelade att ny slang är inhandlad för säsongen.

Vi är försiktigt positiva till Grefabs attityd till kommunikation och samarbetedet här kan bli bra.

Mvh Anders Torwald ordf BKH