Känner du till strandstädarkartan?

Hej, 

 

det finns ett sätt att rapportera skräpiga platser i skärgården, samlas kring ett event eller göra en insats där skräp kan hämtas upp. 

Strandstädarkartan

Ett lätt sätt att ge information till de som jobbar med att hålla våra kuster rena från plast och annat skräp.