Grefab slutar med att informera hamnföreningarna med totalregister!

Hej!

Den 8/4 hade Hamnföreningarna ett Ordförandemöte med GREFAB, vi fick helt klart för oss att föreningarna INTE kommer att få några som helst totalregister på båtplatsinnehavare i GREFABS hamnar från GREFAB efter ett beslut som fattats av GREFAB 16/3-2021 som stödjer sig på GDPR. Vi har gett Grefab möjlighet att ändra beslutet och tid att gå ut med denna information själva men ser inte att vi kan vänta längre.

Detta ställer till det för BKH såtillvida att: Vi kan inte skicka ut information via brev till alla, inte kontakta icke medlemmar vars båt behöver omsorg, inte nå nya båtägare då detta görs med hjälp av dessa listor.

Den enda lista som finns tillgänglig är den som begärts ut innan detta beslut och som är tänkt att kunna nyttjas av vakterna vid eventuella händelser då man vill komma i kontakt med en båtägare.

På frågan: Vart vänder vi oss om man ser en båt vara i farozonen för någon typ av haveri? (Kan vara en akterpåle som är av eller segel som håller på att blåsa sönder eller liknande) Svaret GREFAB gav var -Kontakta räddningstjänsten! BKH kommer naturligtvis fråga räddningstjänsten om detta är en praxis som de är bekväma med.

Är det en medlems båt löser det sig framöver men vi kommer inte att kunna komma i kontakt med båtägare som ej är medlemmar.

GREFABS egna register tillåter inte att man kan lämna konsensus till GREFAB att lämna ut uppgifter, GREFAB har heller inte gjort någon viktning av beslutet där vi i BKH med flera anser att dessa listor ryms inom ramen för GDPR och den del som innebär berättigat intresse.

Från och med nu kommer vi att snabba på arbetet med Zynatic som medlemsregister, vilket gör att endast betalande medlemmar och hedersmedlemmar i Björlanda Kile Hamnförening kommer att kunna bli kontaktade direkt framöver om något händer.

Tills vidare kommer vi dock att hålla FB och Coboats öppen då vi ser nyttan dessa gör för att kunna kommunicera med alla.

PS: den info som Grefab alltså gick ut med i Roderbladet är alltså felaktig angående samarbetet med Hamnföreningarna!

informationen från Grefab om detta finns Här i PDF format och Här i Word

Mvh BKH