BKH 2022

Vad händer egentligen under 2022?

Vi kör igång med Zynatic vårt nya medlemssystem där man själv kan gå in och ändra uppgifter och kontrollera om man betalt sin medlemsavgift. inloggningsuppgifter kommer på mail. får ni inget mail kan vi sakna denna uppgift.

Årets inbetalningsavi för medlemmar gick ut med Roderblader nr 4 2021, har denna förlagts eller man missat att betala så kontakta BKH via mail. Använd ämnesrad medlemsinbetalning. Uppge namn, båtplats, adress, tel så mailar vi er en ny inbetalningsavi.

Är man ny i hamnen så använd ämnesrad ny medlem. Uppge namn, båtplats, adress, postadess och tel. så lägger vi till er och mailar er en avi.

Det flyttade årsmötet kommer att bli av i Backa folketshus onsdagen den 15/6 anledningen till byte av lokal är att skolan vi brukar använda håller på att renoveras och övriga skolor i närområdet har ingen uthyrning i Juni månad. Mötet öppnar kl 18:30 Motioner och skriftliga frågor till styrelsen behöver vara styrelsen tillhanda senast 31/5 för att de ska kunna behandlas innan årsmötet.

Bevakningen startar som vanligt den 1/5 kl 21:00, nya listor har inte kunnat tryckas upp än pga tid och materialbrist men finns här elektroniskt på hemsidan under bevakning. Kan man inte föreslaget datum så är man välkommen vilken annan dag som helst kl 21:00 för att gå vakt. Ingen föranmälan eller ändring av datum behövs.

Grefabs inställning till GDPR gör att vi inte kan kontakta båtägare som inte är medlemmar. Så vill ni att era uppgifter skall vara synliga i vaktstugan för våra vakter så krävs det dessvärre ett medlemskap. BKH kommer oavsett att bjuda in samtliga till bevakning och jobbar för alla båtägares intressen. Dock kan man bara på årsmötet påverka föreningens sammansättning och lämna förslag till föreningens inriktning.

BKH jobbar även vidare med att påverka politikerna i Göteborg så vi kan fortsätta ha en levande skärgård och ett hållbart båtliv baserat på fakta.

BKH hoppas att vi kan ha ett event till hösten i hamnen för alla båtägare tillsammans med övriga föreningar och de företag vi har i hamnen. Arbetet med detta kommer att utvecklas under sommaren.