Båtsamverkan

VAD ÄR BÅTSAMVERKAN?

Båtsamverkan är ett projekt som drogs igång 2013 av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen för att minska antalet båtmotorstölder.
Båtsamverkan innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.
Enligt siffror från BRÅ stals det under 2015 2310 båtmotorer vilket är 224 färre än året innan. I de regioner där man börjat arbeta med Båtsamverkan har stölderna succesivt minskat.
För att snabbt nå ut med information och sprida denna till så många som möjligt har Polisen i väst skapat en Facebook sida (båtsamverkan väst) Polisens facebook sida är ett bra verktyg. Där visas foton och beskrivningar på både stulna och upphittade objekt kort efter att polisen fått kännedom om dem.

Hur funkar Båtsamverkan?
Statistik visar att brotten kan minska med c:a 30%. Torslanda Lagun och Lilleby småbåtshamn har mkt goda erfarenheter. Lilleby har i stort sett inga brott.
Försäkringsbolagen kan i vissa fall ge lägre premier/rabatt. Tjuven avskräcks genom skyltning och att vaktpersonal bär västar. Polisen tillhandahåller material som sätts upp i området.

Det finns även ett ”båtkort” där man som båtägare fyller i uppgifter om
sin båt gärna kompletterat med foto, detta båtkort förvarar man själv för att skicka till polisen i händelse av att något har inträffat.
På Facebook läggs aktuella händelser upp som sedan kan spridas fort och ger ett bredare spridningsområde än om bara polisen haft informationen.