RABATT!

BKH har inlett ett samarbete med Fladen Store (f.d. Björlanda Fiske & Marinelektronik) i BjK, vilket innebär att du får hanďla med 15% rabatt  vid ett engångstillfälle hos dem efter att du fullgjort ditt bevakningsuppdrag i hamnen.

Tidigast 2 veckor efter att du gått vakt kan du utnyttja förmånen. Bryggplatsnumret måste härvid uppges.

Styrelsen 160806/Nlssn