sitter taggen på båten?

Hej, Grefabs taggar ska nu vara aktiva och kopplade till dig som ägare till båten. Har ni närvarat eller inte närvarat så får ni en SMS avisering att er båt är upptagen samt ett mail där ni får en geolokalisering i anslutning till där båten är placerad.

Skulle ni upptäcka att båten står olämpligt eller att förutsättningarna att arbeta med båten är omöjliga så ta omgående kontakt med hamnpersonalen för att påvisa vad som är fel. Naturligtvis går det att kontaka oss i BKH så kontaktar vi Grefab om ni vill vara anonyma.

Glöm inte att även placera en tagg på er mast om ni har en. Glöm inte att masten och endast avklädda master ska vara i mastskjulen. Inga master ska vara kvar i mastningsområdet efter upptagning. det finns fyra mastskjul och fem mastställ varav 2 är helt nya för mycket långa master. dock finns det bara traverser i 2 av mastskjulen.

Den 27/11 är det dags för höstmöte alla är välkomna till Toleredsskolan kl 18:30 oavsett om man är medlem eller ej. Vi redovisar bevakningen presenterar det nya medlemsregistret och tar upp aktuella händelser i hamnen.

Mvh Styrelsen BKH