Årsmöte i Zoom måndag 21/6 kl 18-20.

Årsmötet kommer i år att hållas via Zoom anmäl ert intresse genom att maila till bjorlandakilehamnforening@gmail.com För att vara berättigad att deltaga måste man vara medlem i BKH. Synpunkter och motioner går att lämna in fram till 7/6

På agendan:

 • Fråga om mötets ut lysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Redovisning av styrelsens verksamheter.
 • Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelser.
 • Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter.
 • Ordinarie val.
 • Ordförande
 • Kassör
 • Styrelseledamöter och suppleanter
 • Revisorer, revisor suppleanter
 • Valberedning tre ledamöter var av en sammankallande
 • Motioner och förslag till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor.
 • Skrivelser
 • Övriga frågor
 • Avslutning.

Vi räknar med att mötet ska ta max 2h och hoppas vi ska kunna få till ett möte som förhoppningsvis flyter på smidigt, men vi kommer inte kunna ha möjlighet att assistera med tekniska frågor när mötet väl dragit igång. För att bekanta sig med tekniken så läs gärna denna information

Mvh Styrelsen BKH