Uppdatering årsmötet torsdag 19/3

Vi har tagit beslutet att vädja till båtägarnas sunda förnuft om man ämnar dyka upp på torsdagens årsmöte, Vår områdespolis har valt att ställa in, istället kommer vi att öppna med en redogörelse för Grefabs turer med rapporten från Stadsrevisionen.

För att så många som möjligt skall kunna ta del av mötets innehåll finns här en sammanställning av de punkter vi kommer att besluta om, kontakta oss gärna före mötet via e-post om ni har några synpunkter som ni vill att vi framför på mötet. synpunkter som inkommer efter mötet kommer att besvaras så snart som möjligt.

För att ta del av BKH´s verksamhetsberättelse så finns den här

Ev bevakningspremier och vinster som skulle delats ut kommer att förlängas initialt till första maj, (beroende på hur länge dessa karantänrestriktioner kvarstår) innan de tillfaller föreningen.