Inbjudan till årsmöte 19/3

Torsdagen den 19/3 håller vi årsmöte i Toleredskolan. Insläpp från 18:00

På grund av risken för Corona ber vi alla som kommer att säkerställa att ni själva, närstående och kollegor inte haft symptom. Det samma om ni nyligen kommit hem från resa utanför Sverige. Presentationen och allt material kommer att läggas upp här på hemsidan efter mötet och om det finns synpunkter kommer vi att ta emot dessa mars månad ut.

Tillhör ni en riskgrupp så rekommenderar vi er att ni undviker aktiviteter där man samlas i grupp.

Utgår 18:30 kommer Daniel vår områdespolis och berättar lite om hur de jobbar på Hisingen (pga Corona restriktioner hos Polisen samt arbetsbelastning.

Istället kommer vi att presentera material vi fått av polisen, berätta mer om vårt arbete för att påverka Grefab och riksrevisionens kritik. Vi kommer att svara på ev frågor som uppstår.

19:00 börjar vi själva årsmötet. agendan är:

Mötet öppnas
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringspersoner/lottdragare för mötet
Redovisning av styrelsens verksamheter
Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning
Revisionsberättelser
Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter för 2021
Paus (ca 20:00 – 20:20) dragning av närvarolotter
Motioner och förslag till årsmötet som inkommit
Utdelning av närvaropremier
Mötet avslutas senast kl 21.30

Vi bjuder på fika

närvaropremier kommer att delas ut.

varmt väkomna

Mvh Styrelsen BKH