Ordförandemöte med Grefab

Den 24/4 var hamnföreningarna inbjudna till Grefabs ordförandemöte. Vi informerades om vad man i år ska fokusera på och här kommer en kortare sammanställning:

 • Sandfång i dagbrunnar. Alla brunnar i Grefabs anläggningar ska ha sandfång efter påpekande av länsstyrelsen och detta kommer i år att prioriteras.
 • El.. Denna återkommande fråga som är en akilleshäl i våra anläggningar. Allt kommer inte att kunna åtgärdas på en gång eller ens i en hamn, man kommer att göra en energiöversyn och börja byta ut lampor mot mer energieffektiva varianter, samtidigt ser man över elstolparna och gör anläggningarna säkrare.
 • Ny hemsida hos Grefab med en liknande layout som Göteborgs stad har idag. Det vi fick se är självklara länkar men man kommer att kunna påverka sin egna information via inloggning med bank ID. Alla rekommenderas att kontrollera sina uppgifter.
 • Båtmärkning. Grefab kommer att skicka ut märken som ska göra det lättare att kontrollera att det är rätt båt som hanteras av Grefab och man ska få märken att sätta fram, bak och på ev mast ytterligare märken kan begäras utfrån Grefab vid behov.
 • Kvarliggande master kommer att märkas upp i sommar för åtgärd till hösten.
 • Grefab har fått LOVA bidrag för att identifiera TBT i bottenfärger. Detta är ett första steg i att se hur stort behovet är för att göra åtgärder i hamnarna kring dessa bottenfärger länsstyrelsen har ett pågående projekt som ska presentera ett lagförslag år 2020 som vi skrev om i RB2 2017 härVill man göra en analys så kommer man att kunna fråga om deta framöver vid sjösättning/upptagning.

Från vårt håll lyfte vi:

 • Bristen på information om omplanering av bryggorna som även hamnpersonalen blev lite överraskade av.
 • Problematiken med bokningssystemet och kommunikationen med kontaktcenter
 • Asfaltering generellt men i norra delen synnerligen
 • Frågetecken att spola träbryggor sommartid.
 • Halkskyltarna!!!
 • Måla fler ytor så vi får struktur i hamnarna allt från område för skottkärror till ytorna kring miljöstationerna och mastskjulen.
 • Vattenslangarna (som läcker, är för korta och äldre än vissa båtar i hamnen) Göran meddelade att ny slang är inhandlad för säsongen.

Vi är försiktigt positiva till Grefabs attityd till kommunikation och samarbetedet här kan bli bra.

Mvh Anders Torwald ordf BKH

Hej Öl – intresserade!

Vi är tre killar i FSMK som gillar Öl, därför skulle vi vilja arrangera en träff där öl och dess tillverkningsprocess diskuteras.
Vår kontakt Göran kommer att ta med oss under ca 2 timmar på en underhållande resa i ölbryggnings tecken.
Göran kommer att berätta hur han och hans bror har gjort och hur långt man faktiskt
kan komma med väldigt små medel och med litet jävlaranamma och ”hur svårt kan det va” inställning.
De är litet av nördar och otroligt pålästa och vid det här laget erfarna glada amatörer med mycket högt ställda krav på själva slutprodukten som väl kan möta sig med producenter som Poppels eller andra kända lokala bryggeriers öl.
Bröderna har utvecklat en del egna verktyg tack vare sin kunskap att svetsa i rostfritt.
Men mer om detta på träffen.
Nu till lite hårda fakta:
Plats: FSMK Klubblokal
Datum: Torsdag 17 Maj
Tid: kl 18.00
Kostnad: 100kr per deltagare. Betalning på plats, kontant eller Swish
För att vi skall kunna ha denna träff så krävs minimum 20 deltagare dock max 50, så först
till kvarn
Föranmäl ert deltagande senast den 7 Maj, till någon av oss.

På förekommen anledning och för allas trevnad.

Inför påmastningen

Varje år är det för många i BjK dags att masta på båten. Vi i hamnföreningen vill påminna om att det stundtals är många som vill göra detta samtidigt och vi måste göra vissa förberedelser innan vi beger oss till mastkranen. Årets långa vinter gör detta extra tydligt.

Följande punkter bör utföras innan båten flyttas till mastkranen
 • Förbered masten och diskutera innan vem som gör vad.
 • Tag fram alla de verktyg du kommer att behöva under riggningsarbetet.
 •  Kontrollera att alla vantskruvar är rengjorda och smorda med vantskruvsolja.
 •  Öppna vantskruvarna maximalt genom att vrida mellandelen medsols. Ordna så att riggbulten i vantskruven snabbt kan demonteras.
 • Montera akterstagssträckare.
För en utförlig instruktion för hur man sträcker riggen efter påmastning så har seldén en användbar instruktion här

Att ta en fika mitt i påmastningen eller lasta i dynor och annat, skapar irritation och bör göras vid annan lämplig plats. Grunden till en bra påmastning är kommunikation och förberedelse. Ser man att någon har problem så fråga om vederbörande behöver ett hjälpande handtag. Självklart städar vi efter oss för allas trevnad och miljöns
Mvh Styrelsen BKH

Loppmarknad hos FSMK

När: lör, den 14 april, 10:00 – 14:00

passa på att hitta de där sakerna som saknas eller ta möjligheten att göra mer plats för nya??

Beskrivning: Traditionell loppis där det finns möjlighet att hyra bord för att sälja prylar. Det finns kaffe med dopp för den så önskar till rimlig kostnad.

Grefabs nya bokningssystem

Hej,

Vi har fått till oss av en rad medlemmar att det varit strul med det nya bokningssystemet inför sjösättningarna och även supporten när man talar med dem vid byte av tid.

vänligen kontakta oss om ni har problem så kan vi som förening lyfta frågan till Grefab om detta som en samlad insats och påverka hur det nya bokningssystemet utvecklas

bjorlandakilehamnforening@gmail.com

vi har upplevt att det förra bokningssystemet fungerade någorlunda väl och det är synd om vi nu ska backa i kvalitet trots att motsatsen var önskvärd.

 

 

Mvh BKH