Båtsamverkan

VAD ÄR BÅTSAMVERKAN?

Båtsamverkan är ett projekt som drogs igång 2013 av polisen i väst tillsammans med Larmtjänst och försäkringsbolagen för att minska antalet båtmotorstölder.
Båtsamverkan innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.
Enligt siffror från BRÅ stals det under 2015 2310 båtmotorer vilket är 224 färre än året innan. I de regioner där man börjat arbeta med Båtsamverkan har stölderna succesivt minskat.
För att snabbt nå ut med information och sprida denna till så många som möjligt har Polisen i väst skapat en Facebook sida (båtsamverkan väst) Polisens facebook sida är ett bra verktyg. Där visas foton och beskrivningar på både stulna och upphittade objekt kort efter att polisen fått kännedom om dem.

Hur funkar Båtsamverkan?
Statistik visar att brotten kan minska med c:a 30%. Torslanda Lagun och Lilleby småbåtshamn har mkt goda erfarenheter. Lilleby har i stort sett inga brott.
Försäkringsbolagen kan i vissa fall ge lägre premier/rabatt. Tjuven avskräcks genom skyltning och att vaktpersonal bär västar. Polisen tillhandahåller material som sätts upp i området.

Det finns även ett ”båtkort” där man som båtägare fyller i uppgifter om
sin båt gärna kompletterat med foto, detta båtkort förvarar man själv för att skicka till polisen i händelse av att något har inträffat.
På Facebook läggs aktuella händelser upp som sedan kan spridas fort och ger ett bredare spridningsområde än om bara polisen haft informationen.

COBOAT

Vad är Coboat?

Coboat är en plattform som vänder sig till båtägare/båtplatsinnehavare. Där varje enskild person registrerar sina uppgifter i appen och kan på så sätt kommunicera med varandra enskilt, i grupper eller med samtliga i hela hamnen. Man kan också se kommande event och händelser som är planerade i hamnen eller av hamnföreningen.

Man väljer själv vilka grupper man vill vara med i och skickar själv ansökan om att få gå med självklart kan även administratörer bjuda in enskilda personer till sin grupp.

Utvecklarna av Appen Coboats baserar tekniken på samma säkerhet som bankernas Bankid och är en utveckling från deras grannsamverkans app Coyards. Appen fungerar på samma sätt och är en slags grannsamverkan för båtägare!

Fördelen med Appen är att man registrerar sin båtplats och inte sin båt, något register av båtar är inte aktuellt. Vidare kan man om något händer i Björlanda informera många på en gång, eller direkt till den drabbade om denne är registrerad. Appen fungerar på Dator, läsplatta eller android/iphone telefoner.

Hur ansluter jag mig?

Lättast är att klicka på länken på vår hemsida och sedan följa instruktionerna i Appen.

Klicka på registrera ny användarefyll i uppgifternakom igång genom att följa länken i det mail som använts vid registrering.

För att gå med i Björlandas grupp så gå in i appen Coboatsgruppersök efter gruppskriv in Björlanda kile ALLA och gå med.

När administratören godkänt ansökan kan ni ta del av meddelanden och även själva skriva meddelanden. Om någon inte själv vill publicera ett meddelande kan man kontakta administratören som gör det i ert ställe, administratören kan enklast identifieras tack vare att dennes namn är i fet stil.

TAPPA INTE MASTEN!

Bild

Riggnings/avriggningstips

Innan du börjar lossa vant och stag vid avriggningen fäster du ett fall i lyftwiren medelst en schackel så att den obehindrat kan röra sig upp och ned längs wiren,. Lägg fast fallet på knape. Nu kan du lossa alla vant och stag och masten håller sig fortfarande upprätt. När du sedan börja sänka masten slackar du på fallet efterhand.

Se vidare skiss.

mastsakring

 

 

 

 

 

 

 

 

161007/Bernt Nilsson