FSMK/BKH – Kurs/information om båtel

Tisdagen den 25 april har vi lyckats att få Patrick Lindahl ut till Björlanda och vårt klubbhus för en kväll med ämnet ”båtel”.

Det är andra gången vi har förmånen att engagera Patrick !
Det är väl många som både haft funderingar och problem med elsystemet ombord.Vi har några stycken haft förmånen att lyssna på Patrick när han berättar om båtel.
Han gör det på ett pedagogiskt och lättsamt sätt och tar upp allehanda problem och hur man finner bästa lösningen på det mesta..

Aktiviteten börjar kl: 18.30 på tisdagen den 25 april i FSMK:s klubbstuga och beräknas ta c:a 3 timmar totalt.

Vi räknar med ett maxantal på 30 personer (eller däromkring). Anmälan som är bindande skall ske till Sune Almkvist Tel: 0708/800802 eller mail: sune@byab.se

Vid anmälan får du veta hur betalning kan ske.
In uläget tr vi upp ”föranmälan” och återkommer till er som har anmält sig.
För att kursen skall bli av förutsätter vi minst 25 personer !

Kostnaden är 150 kr. som skall betalas i samband med anmälan. Ej föranmäld deltagare kommer inte att kunna närvara !

För denna kostnad får varje deltagare ett kompendie med allt det som Patrick har gått igenom.

Kaffe med dopp ingår vid en paus som sker under kvällen.

Välkomna med anmälan som sker i turordning……..

Sune Almkvist