Covid-19 vad gäller i gästhamnarna?

Efter att ha ringt runt till kommunerna på västkusten och deras turistorganisationer framstår det ganska snart att man inte från kommunalt håll någonstans har gått ut med några som helst riktlinjer eller rekommendationer till gästhamnarna i sin kommun. Arbete skulle dock påbörjas hos några efter vårt samtal.

Tittar vi mer direkt på gästhamnarna så ser vi att Dockspot har information om detta via sin app. Direkt länk till informationen här, i övrigt så är det ytterst lite information. Av de rapporter vi fått till oss så är det än så länge gott om plats i gästhamnarna. När väggarna dock börjar kännas väldigt nära väntar vi oss dock en ökning av båtturister i våra farvatten om än till större delen svenskar då många turister från andra länder fortfarande är hindrade att lämna sina hemmavatten.

vi hoppas att alla får en fantastisk säsong och vi fortsätter vårt arbete med att göra skärgården tillgänglig för alla.

Mvh Anders BKH

Årets bevakningslista är nu klar och vi välkomnar er till årets bevakningsstart den 1/5

Vi kommer naturligtvis att beakta problematiken med Covid-19 och om möjligt så håller vi bevakningsstarten utomhus. Under kvällen kommer man naturligtvis att kunna vistas i vaktstugan som vanligt. Det är fritt att byta dag om det inte passar. Ingen anmälan behövs, kom den dag som passar dig kl 21:00.

Här kan ni se årets bevakningslista som PDF

Här kan ni se årets bevakningslista som Excel