Problem med grindarna?

Flera har haft problem med sina nyckelbrickor till grindarna, den 29e blev flera drabbade av att varken komma ut eller in redan innan 20:00.
Inte heller när safeteam kontaktades kunde de lösa problemet då de återigen saknade rätt kunskaper och förutsättningar för att göra vad de är anlitade för att göra.
Om liknande händer så kontakta gärna oss i BKH via FB eller använd Coboats så att fler får direkt information.
Här på hemsidan finns kontaktinfo till styrelsen.
Mail går alltid att skicka om man vill informera eller skriva direkt till Hamnföreningen bjorlandakilehamnforening@gmail.com

Grinden i kurvan har nu under vintern ombetts att vara stängd men ska alltid gå att öppna med nyckelbricka. Huvudgrunden ska vara öppen till 22:00

En felanmälan om att taggarna inte går att använda för att öppna grinden är inskickad till Grefab efter att detta kommit oss till känna.

Mvh BKH