FSMK/BKH – Kurs/information om båtel

Tisdagen den 25 april har vi lyckats att få Patrick Lindahl ut till Björlanda och vårt klubbhus för en kväll med ämnet ”båtel”.

Det är andra gången vi har förmånen att engagera Patrick !
Det är väl många som både haft funderingar och problem med elsystemet ombord.Vi har några stycken haft förmånen att lyssna på Patrick när han berättar om båtel.
Han gör det på ett pedagogiskt och lättsamt sätt och tar upp allehanda problem och hur man finner bästa lösningen på det mesta..

Aktiviteten börjar kl: 18.30 på tisdagen den 25 april i FSMK:s klubbstuga och beräknas ta c:a 3 timmar totalt.

Vi räknar med ett maxantal på 30 personer (eller däromkring). Anmälan som är bindande skall ske till Sune Almkvist Tel: 0708/800802 eller mail: sune@byab.se

Vid anmälan får du veta hur betalning kan ske.
In uläget tr vi upp ”föranmälan” och återkommer till er som har anmält sig.
För att kursen skall bli av förutsätter vi minst 25 personer !

Kostnaden är 150 kr. som skall betalas i samband med anmälan. Ej föranmäld deltagare kommer inte att kunna närvara !

För denna kostnad får varje deltagare ett kompendie med allt det som Patrick har gått igenom.

Kaffe med dopp ingår vid en paus som sker under kvällen.

Välkomna med anmälan som sker i turordning……..

Sune Almkvist

Höstmötet inställt.

Vi har försökt att nå ut till alla båtägare via Grefab eller försöka få tag på uppgifterna men utan resultat Grefab vägrar samarbeta i denna fråga. BKH kan därmed inte kalla alla till ett höstmöte. syftet med höstmötet faller därmed och vi får se om vi kan utveckla höstmötet på annat sätt.

Bevakningen kommer att redovisas under november och hamnföreningen vill särskilt tacka alla de som kom till årets bevakning för sina ypperliga insatser. En dragning med bevakningsvinster kommer att publiceras i samband med statistiken.

De platser som ej noterats gått vakt kommer under 2023 kommer att få en önskan om bevakningsbidrag eller deltagande under våren.

Medlemsmaterialet på väg

Äntligen är medlemsmaterialet på väg till alla medlemmar. Idag gick de på lådan och väntas vara framme i mitten av nästa vecka.

Tyvärr fastnade alla inloggningsuppgifter i spamfilter så vi har fått skapa en info mail info@bkh.nu som dessa skickas ut från. Vi såg också att toalettkoden och inloggningsuppgiften under bevakning blivit fel på medlemskorten Grefab har INTE ändrat sin toakod och vi har samma koder som under 2021.

Bevakningsbanden för alla er som gått vakt dröjer då tillverkaren förlagt vårt mail och de väntas in om ca 3 veckor. Vår ordförande kommer få lite motion när han sätter ut dessa hos er som gått vakt under tiden.

Rabatten vi haft tidigare utgår i år vi kommer istället att ta kontakt med företag av intresse för att nå nya överenskommelser för att gynna våra medlemmar.

Mötet med Grefab i hamnen resulterade i en påse ris men även en ros, då de gamla flytbryggorna äntligen visserligen inte är borta men dock på land. Toaletten i norra delen stinker och är felanmäld i omgångar. Tänk på att det finns 4 containrar i hamnen så släng inte saker utanför om en är full. Hjälp oss hålla ordning i hamnen och felanmäl antingen här via hemsidan, blocken i vaktstugan eller direkt på Grefabs hemsida. miljöstationerna töms av Renova.

På medlemsidorna finns nu materialet inför årsmötet väl mött den 15/6 i Backa Folketshus kl 18:30 Mötet startar 19:00.

BKH 2022

Vad händer egentligen under 2022?

Vi kör igång med Zynatic vårt nya medlemssystem där man själv kan gå in och ändra uppgifter och kontrollera om man betalt sin medlemsavgift. inloggningsuppgifter kommer på mail. får ni inget mail kan vi sakna denna uppgift.

Årets inbetalningsavi för medlemmar gick ut med Roderblader nr 4 2021, har denna förlagts eller man missat att betala så kontakta BKH via mail. Använd ämnesrad medlemsinbetalning. Uppge namn, båtplats, adress, tel så mailar vi er en ny inbetalningsavi.

Är man ny i hamnen så använd ämnesrad ny medlem. Uppge namn, båtplats, adress, postadess och tel. så lägger vi till er och mailar er en avi.

Det flyttade årsmötet kommer att bli av i Backa folketshus onsdagen den 15/6 anledningen till byte av lokal är att skolan vi brukar använda håller på att renoveras och övriga skolor i närområdet har ingen uthyrning i Juni månad. Mötet öppnar kl 18:30 Motioner och skriftliga frågor till styrelsen behöver vara styrelsen tillhanda senast 31/5 för att de ska kunna behandlas innan årsmötet.

Bevakningen startar som vanligt den 1/5 kl 21:00, nya listor har inte kunnat tryckas upp än pga tid och materialbrist men finns här elektroniskt på hemsidan under bevakning. Kan man inte föreslaget datum så är man välkommen vilken annan dag som helst kl 21:00 för att gå vakt. Ingen föranmälan eller ändring av datum behövs.

Grefabs inställning till GDPR gör att vi inte kan kontakta båtägare som inte är medlemmar. Så vill ni att era uppgifter skall vara synliga i vaktstugan för våra vakter så krävs det dessvärre ett medlemskap. BKH kommer oavsett att bjuda in samtliga till bevakning och jobbar för alla båtägares intressen. Dock kan man bara på årsmötet påverka föreningens sammansättning och lämna förslag till föreningens inriktning.

BKH jobbar även vidare med att påverka politikerna i Göteborg så vi kan fortsätta ha en levande skärgård och ett hållbart båtliv baserat på fakta.

BKH hoppas att vi kan ha ett event till hösten i hamnen för alla båtägare tillsammans med övriga föreningar och de företag vi har i hamnen. Arbetet med detta kommer att utvecklas under sommaren.

Hur var din sommar?

Hej, 
Efter en fantastisk sommar med värme, bad och båtliv börjar vi nu hitta tillbaka till en annan verklighet, snart är kylan tillbaka och förberedelse inför vintern börjar.


För att hålla kvar vid dessa minnen och erfarenheter vi fått i år, önskar vi få in lite bilder och texter till nästa Roderbladstidning en bild med mobilen och en kortare text på några rader räcker gott för att förgylla kommande nummer.


Gör så här: 

1. bifoga en bild

2. skriv lite om den händelse som bilden påminner om

3. uppge om du vill ha med namn eller alias i tidningen och vilket i sådana fall. 

4. skicka till oss i BKH eller direkt till Roderbladet senast den 19/8
Tack och god fortsättning säsongen ut.

Mvh BKH 

Semestrarna är här

Många har redan varit ute och njutit av årets sommarväder med bad och strålande sol. passa på att ta er vakt i anslutning till att ni ska ge er iväg så hinner ni att lägga iordning allt i båten, ladda batterierna kvällen innan och få kyla i kylskåpet. Vem vet, man kanske kommer på att man glömde just den där saken som man lade fram på byrån i hallen och hinner då hem och få med även denna inför avgång morgonen efter.

Vi har fria byten av dag så ni kan enkelt planera in er vaktkväll till dag som passar er och hjälpa till att hålla hamnen fri från stölder och ovälkomna individer som har oärliga intentioner.

Grefab har äntligen satt upp den nya räddningsutrustningen och det blev riktigt bra.

Vi fortsätter att felanmäla och lägga upp dessa felanmälningarna här på hemsidan under felanmälningar. Tveka inte att kontakta oss om något inte fungerar.

Soliga hälsningar från BKH

Årsmöte i Zoom måndag 21/6 kl 18-20.

Årsmötet kommer i år att hållas via Zoom anmäl ert intresse genom att maila till bjorlandakilehamnforening@gmail.com För att vara berättigad att deltaga måste man vara medlem i BKH. Synpunkter och motioner går att lämna in fram till 7/6

På agendan:

 • Fråga om mötets ut lysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Redovisning av styrelsens verksamheter.
 • Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelser.
 • Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter.
 • Ordinarie val.
 • Ordförande
 • Kassör
 • Styrelseledamöter och suppleanter
 • Revisorer, revisor suppleanter
 • Valberedning tre ledamöter var av en sammankallande
 • Motioner och förslag till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor.
 • Skrivelser
 • Övriga frågor
 • Avslutning.

Vi räknar med att mötet ska ta max 2h och hoppas vi ska kunna få till ett möte som förhoppningsvis flyter på smidigt, men vi kommer inte kunna ha möjlighet att assistera med tekniska frågor när mötet väl dragit igång. För att bekanta sig med tekniken så läs gärna denna information

Mvh Styrelsen BKH