STÖLDER – INBROTT ETC.

Med anledning av att vi dessvärre ser en ökning av stölder etc. funderar man vad som går att göra.

Att montera larm i sin båt är ju ett sätt att möjligen göra det svårare för boven.

Vi har från BKH samt FSMK bjudit in ett företag för att få lite information om vad som går att göra.

Företaget är Vetel AB med säte i Göteborg, Lindolmen.

Företaget marknadsför och säljer: Yachtsafe samt även Redknows, detta är två ganska vanliga larm på den Svenska marknaden.

Det finns ett antal larmfabrikat på marknaden, dessa kommer vi inte att beröra vid detta informationstillfälle.

Vetel AB kommer att informera om sina larm och vad det finns för tillbehör etc.

Vi har naturligtvis möjlighet att ställa frågor om teknik, problem, förutsättningar med mera.

Datum: 2020-10-14

Plats: FSMK:s klubbstuga i Björlanda Kile

Tid: 18.oo (beräknad tid 1 – 1.5timmar)

Anmälan är obligatorisk !! Anmälan till: Sune Almkvist (FSMK) tel: 0708-800802 Mail: sune@byab.se

Vi kommer med anledning av Covid 19 att begränsa deltagarantalet till 20 personer. Anmälan efter turordning !

Vi kommer att servera kaffe med tilltugg för den som så önskar till en symbolisk slant

Välkomna

BKH/FSM

Hej alla båtägare i Björlanda,

Alla som har betalt medlemsavgift kommer att få hem Roderbladet i brevlådan, skulle ni inte få hem Roderbladet så kontakta oss omgående, den bör dimpa ner under nästa vecka efter den 17e September. Vill man läsa tidigare nummer finns de i vaktstugan eller online här vill man ha dekaler eller medlemskort kontakta vår ordförande.

Om någon i hamnen har kunskaper kring kameraövervakning så är vi intresserade av att ta till oss denna kunskap, kontakta oss gärna via mail.

Är du intresserad av att under 2020 hjälpa oss som bryggombud eller extra bevakningsansvarig så hör gärna av er till oss via tel, mail eller befintliga bryggombud. Vill du engagera dig i styrelsen, bli vår nya kassör eller vara med i valberedningen så kontakta vår eminenta valberedning (uppgifter finns i Roderbladet och här på hemsidan)

2020 firar vi 50 år i hamnen och vi hoppas på ert deltagande läs mer om detta i kommande Roderblad. 🙂 MVh BKH.

11/6 och 12/6 kan du hämta ut ditt medlemsmaterial

Torsdag den 11/6 kvällstid och fredag den 12/6 mellan 11-17 kommer vi att vara i vaktstugan för de som vill hämta ut sitt medlemsmaterial eller ev bevakningsvinst.

Vi ber om ursäkt för att allt är försenat i år men den administrativa delen har varit övermäktig för att uttrycka det mildt. Situationen med Covid-19 gör att vi fått lägga styrelsens arbete åt sidan för att se till så att ingen spridning möjliggjorts från föreningens sida. Vi har tagit detta utbrott på största allvar och hoppas alla håller sig friska och får en fantastisk båtsäsong 2020.

Föreningen hoppas att vi kan ha ett event under hösten mer info kommer här på hemsidan, Coboats och på Facebook.

Mvh Anders Torwald Ordf BKH

Hej Medlemmar

det är en föränderlig tid och man får idag vara mycket medveten om sin omgivning. För BKH har detta inneburit att vi ställt in en del styrelsemöten och träffar med bryggombuden, Vi har också blivit informerade av Grefab att de ställt in vårens ordförandemöte i sina nya rymliga lokaler på gudmundsgatan.

Tyvärr har vi också blivit försenade med arbetet gällande det nya medlemsregistret, när vi nu gått igenom alla inbetalningar fram till 30/4 som vi exporterat från banken så kvarstår fortfarande ca 100 inbetalningar som vi måste granska vidare. De vi har mailadress till, kommer framöver få ett inloggningsmail så man kan logga in på Zynatic och själv styra över sina uppgifter.

De medlemmar som blivit identifierade kommer att få RB2 hem i brevlådan men övriga behöver vi antingen skicka i efterhand eller så ska man kunna hämta ett ex i vaktstugan framöver.

angående vaktstugan så kommer förra årets och årets kod att gälla framöver tills vi fått ut det nya medlemsmaterialet till alla medlemmar, hur vi gör detta håller vi på att utreda.

Vi tackar er för ert engagemang och hoppas att vi efter denna pandemi ska kunna bjuda in till ett event med roliga, nyttiga och matiga inslag för stor som liten i hamnen.

under 2021 fyller vi som hamnförening 50 år och hoppas vi får fira detta med er.

Mvh Syrelsen BKH

Covid-19 vad gäller i gästhamnarna?

Efter att ha ringt runt till kommunerna på västkusten och deras turistorganisationer framstår det ganska snart att man inte från kommunalt håll någonstans har gått ut med några som helst riktlinjer eller rekommendationer till gästhamnarna i sin kommun. Arbete skulle dock påbörjas hos några efter vårt samtal.

Tittar vi mer direkt på gästhamnarna så ser vi att Dockspot har information om detta via sin app. Direkt länk till informationen här, i övrigt så är det ytterst lite information. Av de rapporter vi fått till oss så är det än så länge gott om plats i gästhamnarna. När väggarna dock börjar kännas väldigt nära väntar vi oss dock en ökning av båtturister i våra farvatten om än till större delen svenskar då många turister från andra länder fortfarande är hindrade att lämna sina hemmavatten.

vi hoppas att alla får en fantastisk säsong och vi fortsätter vårt arbete med att göra skärgården tillgänglig för alla.

Mvh Anders BKH

Årets bevakningslista är nu klar och vi välkomnar er till årets bevakningsstart den 1/5

Vi kommer naturligtvis att beakta problematiken med Covid-19 och om möjligt så håller vi bevakningsstarten utomhus. Under kvällen kommer man naturligtvis att kunna vistas i vaktstugan som vanligt. Det är fritt att byta dag om det inte passar. Ingen anmälan behövs, kom den dag som passar dig kl 21:00.

Här kan ni se årets bevakningslista som PDF

Här kan ni se årets bevakningslista som Excel

Uppdatering årsmötet torsdag 19/3

Vi har tagit beslutet att vädja till båtägarnas sunda förnuft om man ämnar dyka upp på torsdagens årsmöte, Vår områdespolis har valt att ställa in, istället kommer vi att öppna med en redogörelse för Grefabs turer med rapporten från Stadsrevisionen.

För att så många som möjligt skall kunna ta del av mötets innehåll finns här en sammanställning av de punkter vi kommer att besluta om, kontakta oss gärna före mötet via e-post om ni har några synpunkter som ni vill att vi framför på mötet. synpunkter som inkommer efter mötet kommer att besvaras så snart som möjligt.

För att ta del av BKH´s verksamhetsberättelse så finns den här

Ev bevakningspremier och vinster som skulle delats ut kommer att förlängas initialt till första maj, (beroende på hur länge dessa karantänrestriktioner kvarstår) innan de tillfaller föreningen.

Inbjudan till årsmöte 19/3

Torsdagen den 19/3 håller vi årsmöte i Toleredskolan. Insläpp från 18:00

På grund av risken för Corona ber vi alla som kommer att säkerställa att ni själva, närstående och kollegor inte haft symptom. Det samma om ni nyligen kommit hem från resa utanför Sverige. Presentationen och allt material kommer att läggas upp här på hemsidan efter mötet och om det finns synpunkter kommer vi att ta emot dessa mars månad ut.

Tillhör ni en riskgrupp så rekommenderar vi er att ni undviker aktiviteter där man samlas i grupp.

Utgår 18:30 kommer Daniel vår områdespolis och berättar lite om hur de jobbar på Hisingen (pga Corona restriktioner hos Polisen samt arbetsbelastning.

Istället kommer vi att presentera material vi fått av polisen, berätta mer om vårt arbete för att påverka Grefab och riksrevisionens kritik. Vi kommer att svara på ev frågor som uppstår.

19:00 börjar vi själva årsmötet. agendan är:

Mötet öppnas
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringspersoner/lottdragare för mötet
Redovisning av styrelsens verksamheter
Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning
Revisionsberättelser
Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter för 2021
Paus (ca 20:00 – 20:20) dragning av närvarolotter
Motioner och förslag till årsmötet som inkommit
Utdelning av närvaropremier
Mötet avslutas senast kl 21.30

Vi bjuder på fika

närvaropremier kommer att delas ut.

varmt väkomna

Mvh Styrelsen BKH